nazad

Hidroizolacijski materijali - konstrukcijski spojevi

Proizvodi

AQUAFIN-CJ1
Cjevćica za injektiranje za hidroizolaciju radnih spojeva u betona
AQUAFIN-CJ4
Bentonitna bubreća traka sa zaštitom od kiše
Kristalizacioni limovi za radne prekide, 15 cm x 200 cm
AQUAFIN-CJ6
Termoplastična bubreća spojna traka za brtvljenje radnih spojeva
Befestigungsgitter (Mrežica za učvršćivanje bubrećih traka)
Mrežica za učvršćivanje bubrećih traka
Montažno ljepilo za bubreće trake te međuprianjajući sloj / za preklope u sustavu svježeg betoniranja
AQUAFIN-P4
Elastična PU-smola za injektiranje