nazad

Injektionspacker

Paker za injektiranje

Injekcioni paker

Ispiši

Detalji o proizvodu

Opis

*Za injektiranje epoksidnih smola pod visokim tlakom.
*Za injektiranje pod niskim tlakom (< 10 bar) kod kemijske horizontalne barijere.

Šifra proizvoda Pakiranje Najmanja količina narudžbe Dužina Promjer Jedinica mjere/paleta
205820-005 75 komad/karton 1 karton 11,5 cm 13.0 mm 1800
205820-003 100 komad/karton 1 karton 7,5 cm 13.0 mm 1050