nazad

Dodaci betonu - hidroizolacija na bazi kristala

Bt

Proizvodi

BETOCRETE-C16
Dodatak betonu za hidroizolaciju na bazi kristala
BETOCRETE-C17 (BV)
Dodatak betonu za izolaciju kristalizacijom prema normi HRN EN 934-2:T2
BETOCRETE-C36 (DM)
Dodatak betonu za hidroizolaciju kristalizacijom prema normi EN 934-2:T9