nazad

Sistemi hidroizolacije

Proizvodi

SANIFLEX
Hidroizolacijska membrana koja se nanosi četkom, valjkom i gladilicom
AQUAFIN-1K PREMIUM
Jednokomponentni hidroizolacijski mort, spreman za brzo oblaganje.
UNIFLEX-B
Polimerni dodatak (B-komponenta za materijale AQUAFIN-2K, UNIFIX-2K i UNIFIX-S3)
AQUAFIN-2K/M-Plus
Mineralni vodonepropusni premaz za premoštavanje pukotina
AQUAFIN-RS300
Fleksibilna reaktivna hidroizolacija
ASOFLEX-AKB-zid
Hidroizolacijski materijal za primjenu s oblogama od pločica i ploča
ASOFLEX-AKB-pod
Hidroizolacijski materijal za primjenu s oblogama od pločica i ploča
SANIFIN
Hidroizolacijska membrana