nazad

Kvaliteta

Proizvod
Proizvodni pogoni upravljani sustavom PPS i kvaliteta praćena iz naših laboratorija jamče vrhunsku kvalitetu proizvoda.

Zaštita okoliša
Održivost-ne samo u postojanju, nego također i u zaštiti okoliša. Na tome se temelji grupacija SCHOMBURG. Zato su naši proizvodi bili podvrgnuti strogim ispitivanjima, koja su morali ispuniti zahtjeve i standarde DGNB, LEED, EMICODE te EPD-smjernice.

Sustav proizvoda
Proizvodi su tehnički i kemijski međusobno prilagođeni čime omogućavaju visoku funkcionalnost i sigurnost.

Stručno savjetovanje
Kompetentni tehničari stoje uvijek na raspolaganju stručnim izvođačima ili onima kojima je potrebna stručna pomoć.

Tijek projekta
Kompetentni prodajni menadžeri, automatska nabava proizvoda i skladištenje te vlastita špedicija omogućavaju kompetentan razvoj projekata.

Školovanje i edukacija
U podjednakim razmacima osiguravamo školovanje za tehničare tako da od dobrih proizvoda i sustava nastane dobra i sigurna ugradnja proizvoda.

... i sve je to certificirano prema DIN EN ISO 9001:2015.