nazad

Tekući hidroizolacijski materijali / impregnacije

Proizvodi

AQUAFIN-F
Silikacijska otopina za izradu horizontalne parne barijere
AQUAFIN-i380
Injekciona krema za naknadnu horizontalnu barijeru