nazad

Impressum

SCHOMBURG NEBI d.o.o.

Zlatka Šulentića 7
10090 Zagreb
Hrvatska

Telefon: (+385) 1 390 8880
Telefax: (+385) 1 390 8888
E-Mail: info@schomburg.hr

MB: 1218565
OIB: 85797807872

1. Sadržaj mrežne ponude
Autor ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, cjelovitost ili kvalitetu ponuđenih informacija. Zahtjevi koji proizlaze iz odgovornosti autora koji se odnose na materijalne ili intelektualne štete, a koji su uzrokovani uporabom ili neuporabom ponuđenih informacija ili uporabom pogrešnih i nepotpunih informacija u pravilu su isključeni, osim ako sa strane autora ne postoji dokazano namjerna ili grubo nemarna krivnja. Sve ponude su neobvezujuće i neobvezne. Autor izričito zadržava pravo na izmjenu, dopunu ili brisanje dijelova stranica ili cjelokupne ponude bez posebne najave ili povremeno ili konačno obustavljanje objave.

2. Reference i poveznice
Prilikom direktnog ili indirektnog upućivanja na tuđe mrežne stranice („hiperveze“) koje su izvan područja odgovornosti autora obveza odgovornosti postojala bi isključivo u slučaju da autor poznaje taj sadržaj i tehnički bi mu bilo moguće i prihvatljivo onemogućiti uporabu u slučaju protupravnih sadržaja. Autor ovime izričito izjavljuje da u trenutku postavljanja poveznica nisu bili poznati nezakoniti sadržaji na povezanim stranicama. Autor nema utjecaj na trenutačno i buduće oblikovanje, sadržaje ili autorstvo nad povezanim stranicama. Stoga se on ovime izričito distancira od svih sadržaja na svim povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon postavljanja poveznica. Ova konstatacija vrijedi za sve poveznice i reference postavljene unutar vlastite internetske ponude te za tuđe zapise u knjigama gostiju koje je postavio autor, diskusijskim forumima, popisima poveznica, popisima za slanje pošte i u drugim oblicima baza podataka za čiji sadržaj postoje vanjska prava pisanja. Za nezakonite, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a naročito za štete koje nastanu iz uporabe ili neuporabe tako ponuđenih informacija odgovara isključivo ponuđač stranice na koju se upućuje, a ne onaj koji preko poveznica samo upućuje na odgovarajuću objavu.

3. Autorsko pravo i pravo na zaštitni znak
Autor ulaže sve napore da u svim publikacijama vodi računa o autorskim pravima na korištene grafike, tonske zapise, video isječke i tekstove, da koristi grafike, tonske zapise, video isječke tekstove koje je sam stvorio ili da iskoristi grafike, tonske zapise, video isječke i tekstove za koje ne postoji licenca. Svi trgovački i zaštitni znakovi spomenuti u internetskoj ponudi ili eventualno takvi zaštićeni trećim stranama podliježu bez ograničenja važećem pravu na zaštitni znak i pravima posjedovanja nad zaštićenim vlasništvom. Samo na temelju imenovanja nije moguće zaključiti da trgovački znakovi nisu zaštićeni pravima trećih strana! Autorsko pravo nad objavljenim objektima koje je stvorio sam autor zadržava autor stranica. Umnožavanje ili uporaba takvih grafika, tonskih zapisa, video isječaka i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nije dopuštena bez izričitog odobrenja autora.

4. Pravovaljanost ovog isključenja odgovornosti
Ovo isključenje odgovornosti valja smatrati dijelom internetske ponude s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili određene formulacije iz ovog teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u cijelosti važećem pravnom stanju, to ne utječe na sadržaj i valjanost ostalih dijelova ovog dokumenta.

Tvrtka SCHOMBURG NEBI d.o.o. nije obvezna niti spremna sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkim arbitražnim tijelom i za to nije ni spremna. Tvrtka SCHOMBURG NEBI d.o.o. neće stoga sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkim arbitražnim tijelom.

Otisak se također odnosi na sljedeće kanale društvenih medija:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Autorska prava
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com, © rawpixel.com - freepik.com
Klizač Hidroizolacija i sanacija građevina: © Michel Jaussi
Klizač Postavljanje pločica / Postavljanje prirodnog kamena / Postavljanje glazure: © Amit Geron

Uredenje web stranica
LOUIS INTERNET
Agencija za koncept, uredenje i realizaciju

info@louis.info
http://www.louis.info