nazad

Zaštiti podataka

Informacije o zaštiti podataka za posjetitelje mrežnog mjesta
Mi, SCHOMBURG GmbH & Co. KG, želimo ovime izjaviti koje podatke od vas obrađujemo i kako. Za sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka na raspolaganju vam je naš povjerenik za zaštitu podataka na adresi thomas@werning.com.

Svrha, pravna osnova, kategorije primatelja, razdoblje spremanja obrade podataka
Svrha: Prezentacija poduzeća, pružanje usluga i/ili prodaja proizvoda te komunikacija putem interneta.

Svrha obrade podataka na ovom mrežnom mjestu je pružanje informacija o proizvodima i uslugama našeg poduzeća, povezana s mogućnošću korisnika da ciljano stupe u kontakt s kontaktnim osobama našeg poduzeća.
Osobne podatke općenito obrađujemo na temelju sljedećih pravnih osnova:
• Članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) o obradi osobnih podataka s odobrenjem dotične osobe.
• Članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a o potrebnoj obradi osobnih podataka radi ispunjavanja ugovora s dotičnom osobom te radi provođenja primjerenih predugovornih mjera.
• Članak 6. stavak 1. točka c GDPR-a o potrebnoj obradi osobnih podataka radi ispunjavanja pravne obveze kojoj podliježemo u skladu s eventualno primjenjivim pravom EU-a ili eventualno primjenjivim pravom države u kojoj je GDPR potpuno ili djelomično primjenjiv.
• Članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a o potrebnoj obradi osobnih podataka radi očuvanja legitimnih interesa nas ili trećih strana, osim ako ne pretežu osnovne slobode i osnovna prava i interesi dotične osobe. Legitimni interesi konkretno su naši poslovni interesi, ponuda našeg mrežnog mjesta, sigurnost informacija, provođenje vlastitih pravnih zahtjeva i pridržavanje drugih pravnih propisa.

U tu svrhu u okviru pružanja usluga posebno angažiramo uslužna poduzeća koja su se obvezala na povjerljivost i zaštitu podataka. Ustupanje podataka tijelima vlasti odvija se isključivo ako postoje nadređeni pravni propisi.

Prilikom posjeta mrežnom mjestu uspostavlja se veza s vašim preglednikom. Sljedeće informacije koje se pritom dohvate spremaju se i automatski registriraju kao privremene sistemske datoteke: IP adresa vašeg uređaja, datum i vrijeme pristupa, naziv i URL dohvaćenih datoteka, mrežno mjesto s kojeg je uslijedio pristup ili s kojeg ste preusmjereni na naša mjesta (referentni URL), korišteni preglednik i eventualno operacijski sustav vašeg uređaja i naziv vašeg internetskog pružatelja.

Navedene podatke obradit ćemo radi neometane uspostave veze i sigurnosti sustava. Prikupljeni podatci o vezi automatski će se izbrisati, u pravilu nakon maksimalno sedam dana. Ako se mrežno mjesto zlouporabi, generirat će se datoteke zapisnika čije je čuvanje potrebno kao dokaz do razjašnjavanja slučaja.

Rukovanje osobnim podatcima
Vlasnik mrežnog mjesta dohvaća, rabi i prosljeđuje vaše osobne podatke samo ako je to dopušteno u zakonskom okviru ili ako to odobrite u prikupljanju podataka. Osobnim podatcima smatraju se sve informacije koje služe identifikaciji vaše osobe i koje je moguće povezati s vama – na primjer vaše ime, vaša e-adresa i vaš telefonski broj.

Rukovanje kontaktnim podatcima
Ako uspostavite vezu s vlasnikom mrežnog mjesta s pomoću ponuđenih mogućnosti kontaktiranja, vaše informacije će se spremiti kako bi ih se moglo iskoristiti radi obrade i odgovaranja na vaš upit. Ti podatci neće se prosljeđivati trećim stranama bez vašeg odobrenja.

Google Analytics
Ovo mrežno mjesto rabi Google Analytics, servis analize weba tvrtke Google Inc. („Google“). Njegova uporaba temelji se na članku 6. stavku 1. podstavku 1. točki f. GDPR-a. Google Analytics rabi tzv. „kolačiće“, tekstne datoteke koje se spremaju na vaše računalo i omogućavaju analiziranje vaše uporabe mrežnog mjesta. Informacije generirane kolačićima o vašoj uporabu mrežnog mjesta kao što su
- vrsta/verzija preglednika,
- korišten operacijski sustav,
- referentni URL (prethodno posjećena stranica),
- naziv pristupnog računala (IP adresa),
- vrijeme zahtjeva poslužitelja,
Google u pravilu prenosi na poslužitelj u SAD-u i ondje sprema. IP adresa koju u okviru Google Analyticsa prenese vaš preglednik neće se povezati s drugim podatcima tvrtke Google. Osim toga na ovom mrežnom mjestu proširili smo Google Analytics kodom „anonymizeIP“. Time se jamči maskiranje vaše IP adrese tako da se svi podatci dohvaćaju anonimno. Samo u iznimnim slučajevima Google prenosi punu IP adresu na poslužitelj u SAD-u i ondje skraćuje.

Po nalogu vlasnika ovog mrežnog mjesta Google će rabiti tu informaciju radi analiziranja vaše uporabe mrežnog mjesta, sastavljanja izvješća o aktivnostima na mrežnom mjestu i pružanja drugih usluga povezanih s uporabom mrežnog mjesta i interneta u ime vlasnika mrežnog mjesta. Spremanje kolačića možete onemogućiti odgovarajućim postavkama softvera preglednika; u tom slučaju, međutim, upozoravamo na to da možda nećete u punom opsegu moći rabiti sve funkcije ovog mrežnog mjesta.

Osim toga, registriranje podataka koji su generirani kolačićima i povezani s vašom uporabom mrežnog mjesta (uključujući vašu IP adresu) na Googleu i obradu tih podataka od strane Googlea možete onemogućiti tako da preuzmete i instalirate dodatak preglednika raspoloživ preko sljedeće poveznice: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Umjesto dodatka preglednika, naročito kod preglednika na mobilnim krajnjim uređajima, registriranje od strane Google Analyticsa možete isto tako onemogućiti tako da kliknete ovu poveznicu. Postavit će se kolačić odustajanja koji onemogućava buduće registriranje vaših podataka prilikom posjeta ovom mrežnom mjestu. Kolačić odustajanja vrijedi samo u ovom pregledniku i samo za naše mrežno mjesto i sprema se na vaš uređaj. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovno postaviti kolačić odustajanja.

Google Maps i YouTube
Rabimo Google Maps za ulaganje karata, a YouTube za ulaganje video isječaka (pravna osnova u skladu s GDPR-om: članak 6. stavak 1. točka f o radu našeg mrežnog mjesta i uvažavanju interesa dotičnih osoba deaktiviranjem funkcije praćenja u YouTube kodu). Google LLC u SAD-u obvezao se zajamčiti primjerenu zaštitu podataka u skladu s američko-europskom normom Privacy Shield. Dodatne informacije o tome pogledajte u detaljnoj izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google.

Vaše pravo na informiranost, ispravljanje, brisanje, žalbu i prenosivost podataka
Svoje pravo na informiranost, ispravljanje i brisanje podataka možete u svakom trenutku ostvariti. Jednostavno nam se obratite na gore opisane načine. Ako želite izbrisati podatke, ali mi smo i dalje obvezni na njihovo čuvanje, pristup vašim podatcima će se ograničiti (blokirati). Isto vrijedi u slučaju žalbe. Vaše pravo na prenosivost podataka možete ostvariti ako primatelj i mi raspolažemo potrebnim tehničkim mjerama.

Pravo na žalbu
U svakom trenutku možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Sigurnost/kodiranje podataka
Ovo mrežno mjesto rabi „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Veza između vašeg preglednika i našeg poslužitelja je kodirana.

Ažuriranost i izmjena ove izjave o zaštiti podataka
Zadržavamo pravo da u svakom trenutku prilagodimo sadržaj ove izjave o zaštiti podataka. To se u pravilu događa kod unapređivanja ili prilagođavanja korištenih usluga. Važeću izjavu o zaštiti podataka možete pogledati na našem mrežnom mjestu. Verzija ove izjave: 14.5.2018.