nazad

Vodeni mlin u Nuenenu, Nizozemska

Mlin je jedinstveni kompleks koji se sastoji od dva mlina (mlin za ulje i mlin za žitarice), a pripadaju jednoj kući zajedno s ambarom. Ova građevina posjeduje povijesnu vrijednost i stoga se zahtjevala kompletna restauracija. Vodeni mlin u Nuenenu je bio naslikan još 1884. godine od strane Vincent van Gogha. Trenutno boravište ovog ulja na platnu veličine 87 x 151 cm je nepoznato. Plan arhitekata je bio da se osigura suh prostor ambara, koji je središte mlina, te da se rekonstruira i dovede do neke nove namjene. Danas sjaji novim sjajem i pretvoren je u ekskluzivni restoran.

Key Facts

nove reference