nazad

Hotel Saint-Nicolas Remich, Luxemburg

  • Schomburg%20referenz%20%2817%29
  • Schomburg%20referenz%20%2820%29
  • Schomburg%20referenz%20%281%29
  • Schomburg%20referenz%20%282%29
  • Schomburg%20referenz%20%289%29
  • Schomburg%20referenz%20%2810%29
  • Schomburg%20referenz%20%2822%29
  • Schomburg%20referenz%20%2819%29
  • Schomburg%20referenz%20%2833%29

Hidroizolacija unutarnjeg bazena (12x4 m) i vanjskog bazena(14x5 m) te oblaganje mozaikom. Oblaganje pločicama na svim površinama uključujući i vanjsku fasadu.
Postavljanje prirodnog kamena u konferencijskim dvoranama, wellnessu i recepciji.

Key Facts

nove reference