nazad

Hotel Amsterdam - Restoran "De Roode Leeuw", Nizozemska

Od 2007. do 2011. godine je renovirano svih 68 kupaonica. U povijesnoj građevini se na postojeći drveni pod postavila lagana glazura ASODUR-LE. Hidroizolacija je napravljena s mineralnim premazom AQUAFIN-2K/M-PLUS u kombinaciji s bandažnom trakom ASO-Dichtband-2000 i bandažnim elementima ASO-Dichtband-2000-Ecken.

Key Facts

nove reference