nazad

Centar za primate u Göttingenu, Njemačka

Ovisno o primjeni pred hidroizolacijske sustave i sustave oblaganja pločicama postavljeni su visoki zahtjevi za kemijskim i mehaničkim opterećenjem. To se posebno odnosi na kaveze za životinje i štale. Kod novogradnje kaveza za životinje u njemačkom centru za primate u Göttingenu napravljen je sustav hidroizolacije na još svježim betonskim podlogama. Sustav je neovisno o ostatku vlage u podlozi morao biti primjenjiv bez da stvara štetu i pri tome otporan na životinjski izmet. Pločice i materijal za fugiranje je isto tako morao zadovoljiti visoka kemijska i mehanička opterećenja.

Njemački centar za primate je kompetentni i referentni cenar za ljude i prirodu u području znanosti. U tri područja - organska biologija primata, infektivni razvoj i neurološka znanost- znanstvenici ispituju anatomske, fiziološke, genetske i psihološke osobine primata. Centar ima otprilike 1200 primata (majmuna) kako u vanjskim područjima tako i u klimatiziranim prostorijama. Pojedine vrste, kojima prijeti izumiranje, uspiju se održati u centru za primate. Za razvoj je zanimljiva prije svega ekologija, evolucija, ponašanje i bolesti bliskih ljudskih rođaka. Cilj istraživanja je na dobrobit ljudi i životinja. Centar se kroz svoj rad u području integracije razvoja i usluga etablirao kao svijetski vodeći centar za primate. Razvio je jedan odgovoran i transparentan rad i time povećao znanstveni ugled i javnu prepoznatljivost kao institut za razvoj. U Europi ne postoje institucije s ovako znanstvenom širinom.

Hidroizolacija je napravljena s materijalom AQUAFIN-2K/M-PLUS na mladoj, još vlažnoj glazuri u sloju debljine od cca. 2,2 mm u tri radna koraka. Kada se prethodni sloj već više ne može oštetiti, slijedi nanošenje sljedećeg radnog sloja. U području spoja zidova i podova, kao i područje prodora postavljena je bandažna traka ASO-Dichtband-2000, kako bi se zabrtvljenost u ovim osjetljivim područjima ojačala.

S materijalom AQUAFIN-2K/M-PLUS postiži se bešavna i bez spojeva fleksibilna hidroizolacija, koja premoštava pukotine. Ona je pogodna za sve nosive, građevinski uobičajene podloge i hidraulički veže. Hidroizolacija prianja na vlažne podloge i bez prednamaza. Ona je paropropusna, otporna na vremenske uvjete i vodonepropusna do 7 bara. Schomburg posjeduje više od 40 godina iskustva u području hidroizolacija. Postojeća istraživanja i daljni razvoj sustava proizvoda se prilagođavaju povećanim zahtjevima u pojedinačnm područjima primjene.

Kako bi se osigurala kemijska otpornost na izlučevine primata, uslijedilo je polaganje pločica i fugiranje s epoksidnim mortom ASODUR-EK98-Boden. Čvrstoća mortova za fuge je od odlučujućeg značaja, kako bi se spriječila oštećenja koje bi primati mogli uzrokovati.

Mort je na bazi epoksidne smole unutar dvokomponentnih sustava koja ne sadrže otapala. Odlikuje se visokom prianjajućom, tlačnom i savojnom čvrstoćom. Sustav je otporan na mnogobrojne kiselina, lužine, vode koje nagrizuju beton, sredstva za čišćenje, morsku vodu i rasolinu.

Key Facts

nove reference