nazad

Pročišćivač Leopoldov, Slovačka

Naknadno injektiranje pukotina i obrada s materijalima AQUAFIN-2K/M-PLUS i bandažnim trakama.

Key Facts

nove reference