nazad

Brana Moste - rijeka Sava, Slovenija

Izbor materijala AQUAFIN-2K/M-PLUS je bio zbog 25 godina njegove uspješne primjene. Brana Moste, stara 50 godina u Karavankama je nakon sanacije mortovima ASOCRET-RN i ASOCRET-BS2 premazana hidroizolacijom AQUAFIN-2K/M-PLUS. Prije svega je državno električno poduzeće u Ljubljani ispitalo AQUAFIN-2K/M-PLUS na fleksibilnost pri niskim temperaturama, prionjivost na beton i otpornost na habanje. SCHOMBURG je izabran između 3 konkurenta.

Materijal se, nakon miješanja obaju komponenti, nanosio ručno na površinu od 7.000 m², tako dugo dok je bilo moguće, a onda se modificiranim materijalom AQUAFIN-2K/M-PLUS i isto tako modificiranim strojem za žbukanje PFT G4 nanosilo strojno bez prethodnog miješanja iz velikih pakiranja.

SCHOMBURG GmbH, JD

Key Facts

nove reference