nazad

ESCOSIL-2000-UW

Silikon za primjenu pod vodom

Ispiši

Detalji o proizvodu

Opis

*Visokovrijedna, elastična, jednokomponentna masa za spajanje na bazi silikon kaučuka. Navlažena oksimima i sadrži visoku razinu fungicida.
*Primjenjuje se za spajanje dilatacionih i radnih spojeva na površinama koje su stalno pod vodom kao npr. bazeni i spremnici tekućina.
*Nije podoban za primjenu u područjima pitke vode i akvarije.
*Nakon primjene materijal reagira s vlagom iz zraka formirajući elastičnu vodootpornu masu, otpornu na vremenske uvjete, starenje, kemikalije i klor.

Potrošnja:

Potrošnja ovisi o volumenu spoja.

Izračun potrošnje materijala

Šifra proizvoda Boja Pakiranje Najmanja količina narudžbe Jedinica mjere/paleta
205591-003 cementno siva 310 ml/kartuša x 12/karton 1 karton 104
205591-008 srednje siva 310 ml/kartuša x 12/karton 1 karton 104

Reference