Hidroizolacija i oblaganje u fontanama i bazenima za plivanje

Kako bi se izbjegao prodor bazenske vode u izravnavajuće slojeve i betonsku konstrukciju bazena , mora se primijeniti odgovarajući i odobreni sustavi hidroizolacije i vezivnog materijala.

Ispiši
HIDROIZOLACIJA