nazad

Hidroizolacija i oblaganje u pročišćivaču voda

Betonske površine u pročišćivaču su permanentno izložene kemijskim, biološkim i mehaničkim opterećenjima. Također prometne površine u pročišćivaču su izložene još većem opterećenju i u pravilu se moraju keramikom obložiti.

Ispiši
HIDROIZOLACIJA