nazad

FAQs-Pitanja i odgovori

1. Hidroizolacija građevina

Mogu li AQUAFIN-2K/M (bijeli ili sivi) nanositi i strojno?

Da, npr. sa PFT-Swing. Potrebne podatke možete uzeti iz dokumenta "Oprema za AQUAFIN 2K/M".

Zbog čega je potrebno koristiti ASO-Systemvlies-02 na bitumenskim premazima ?

Kod proizvoda ASO-Systemvlies-02 radi se o zaštitnoj funkciji. Preporuča se zbog slijedećeg :

*zaštita od oštećenja tijekom faze reakcije/sušenja
*sprečavanje nastanka kožice na svježem materijalu s čime se skraćuje vrijeme reakcije/sušenja
*zaštita od gurajućih ili kližućih termoizolacijskih ili drenažnih ploča

Brtvilo se zaštićuje odmah nakon nanošenja. Dodatni zaštitni slojevi se ne lijepe direktno da bitumenski premaz. ASO-Systemvlies-02 stvara sloj za zaštitu u slučaju pomicanja ploča prilikom zatrpavanja građevinske jame te na taj način sprečava oštećenje brtvila.

Što je hidroizolacija betonskog spremnika ("bijela kada")?

Kod "bijele kade" se radi o građevini izrađenoj od vodonepropusnog betona. Prema Njemačkoj komisiji za armirani beton, riječ je o konstrukciji koja je dijelom ili u cijelosti u području tla. Beton pri tome preuzima, bez dodatnih hidroizolacijskih mjera, opterećenja ali i funkciju hidroizolacije. Spojevi i prodori se moraju zabrtviti odgovarajućim mjerama. Konstrukcija i planiranje vodonepropusne građevine od betona zahtijeva posebnu brigu i moraju biti usklađene s postojećom regulativom.
Pored konzistencije betona, poseban značaj dobiva izrada spojeva i izbjegavanje pukotina putem pomične kalkulacije.

Koji zahtjevi se postavljaju pred podlogu prije hidroizolacijskih radova?

Sljedeće podloge su pogodne za hidroizolacijske radove: cigleni i vapneni zidovi, kamen od poroznog betona, lagani beton ili beton, miješano ziđe, armirani beton i žbuke. Sve navedene podloge moraju biti čiste, bez prašine i tvari koje umanjuju prianjanje. Prianjanje hidroizolacijskih materijala na podlogu, ne smije biti pod negativnim utjecajem.

Koje zadatke ispunjava hidroizolacija građevine?

Hidroizolacija dijelova građevine u tlu ima zadatak dugotrajno zaštititi od vlage i unutarnji prostor učiniti visokovrijednim za korištenje. Primijenjeni hidroizolacijski proizvodi i komponente sistema moraju biti međusobno kompatibilne i utvrđene. Hidroizolacija podnožja kao također i prodora u zidu (cijevi i kabel) i područje prijelaza vertikalnih u vodoravne površine moraju biti tako izvedene, tako da omoguće sigurnu i dugotrajnu zaštitu od vlage.

Koji proizvodi/materijali su dokazani za hidroizolaciju prema normi DIN 18195?

Prema normi DIN 18195-dio 2 uređeni su sljedeći materijali: vruće obradive mase za ljepljenje i stropni namazi, asfaltne mase i lijevani asfalt, bitumenske i polimer-bitumenske trake, sintetičke i elastomerne trake, kao i umjetno modificirani bitumenski premaz, npr. COMBIFLEX-EL (tabela 1-6). Nadalje, mineralne brtvene mase koje premoštavaju i ne premoštavaju pukotine (tehničke upute, tabela 7), npr. AQUAFIN-RS300, kao i tekuće umjetne komponente za hidroizolaciju građevina (FLK-tabela 9). Materijali, koji su opisani u tabeli 1-6, su dokazani za hidroizolaciju kod opterećenja norme DIN 18195 dio 4-6. Materijali opisani u tabeli 7 i 9 se mogu samo primijeniti kod opterećenja norme DIN 181915 dio 7.

Koji osnovni uvjeti zadovoljavaju opterećenje prema normi DIN 18195, a koji utječu na dijelove građevine u području tla?

Za zahtjeve opterećenja prema normi DIN 18915 mjerodavni su: izmjer visine vode, vodonepropusnost materijala za ispunu poda i odvodnja. Iznad izmjerene visine vode postoji samo opterećenje vlagom iz tla i procjednom vodom, ukoliko je materijal za ispunu znatno vodonepropustan. Iznenadna pojava vode ne izaziva hidrostatski tlak na hidroizolaciju. Ukoliko je pod imalo vodopropustan, mora se pretpostaviti da će voda s vremenom stvarati hidrostatski tlak i otići s netlačnom ali čak i s tlačnom vodom (najviša visina vode iz tla ≥ 30 ispod vanjskog ruba betonskog temelja).
To znači, da izmjer visine vode, materijal kojim se popunjava temeljna ploča i planirana odvodnja moraju biti ugrađeni u koncept, projektiranje i izvođenje kako bi se zadovoljile hidroizolacijske smjernice.

Koja pravila opisuju vrstu i izvedbu hidroizolacije u području tla, kao i kod horizontalnih i slabo nagnutih površina novogradnje?

DIN 18195 je pravilo odgovorno za područje novogradnje. U dijelu 2 norme , tzv. "norma materijala", opisani su mogući materijali za hidroizolaciju. Dio 4 uređuje opterećenje "vlaga u tlu" i "neakumulirane procijedne vode" za dijelove građevine u tlu.

U dijelu 5 norme opisane su hidroizolacije protiv netlačne vode na stropnim površinama i u mokrim prostorijama. Dio 6 norme DIN 18195 uređuju hidroizolaciju protiv tlačne vode izvana i akumulirajuće procijedne vode.
"Smjernice umjetno modificiranih bitumena" njemačke građevinske industrije nude također pomoć.

Koje prednamaze koristim ispod materijala COMBIDIC-1K?

ASOL-FE razrijeđen vodom u omjeru 1:5. Prije nanošenja materijala COMBIDIC-1K, potrebno je ostaviti taj prednamaz da se osuši.

2. Sanacija građevine

U kojim debljinama sloja se moraju nanijeti sanacijske žbuke?

Najmanja debljina sloja sanacijskih žbuka THERMOPAL iznosi 20 mm ovisno o opterećenju podloge s građevinskim solima.
Kod visoke do srednje opterećenosti solima, sanacijska žbuka se nanosi u dva sloja, od najmanje debljine sloja 25 do najviše 40 mm. Između dva sloja žbuke trebalo bi se, iz iskustva, pridržavati vremena čekanja od jednog dana po milimetru debljine sloja.

Mogu li THERMOPAL-SR44 (bijeli ili sivi) nanositi i strojno?

Da, npr. sa PFT G4. Potrebne podatke možete pronaći u dokumentu "Oprema za THERMOPAL-SR44".

Koje prianjajuće sredstvo je potrebno za sanacijsku žbuku?

Za sanacijske žbuke THERMOPAL-SR24, THERMOPAL-SR44, THERMOPAL-GP11 kao i THERMOPAL-ASP45 primjenjuje se mineralni prvi sloj žbuke THERMOPAL-SP kao prianjajuće sredstvo. U pravilu se nanosi ispod sanacijskih žbuka polupokrivanjem i "čvorasto" (stupanj pokrivenosti <50%).
Ovaj prvi sloj žbuke se nanosi potpunim pokrivanjem ispod sanacijskih žbuka samo kad je podloga npr. s hidroizolacijskim premazom prethodno blokirana.
Voda s kojom se miješa materijal THERMOPAL-SP može biti kod jako upijajućih kao i kod izuzetno slabo upijajućih podloga poboljšana s učvršćivačem i prianjajućim sredstvom ASOPLAST-MZ.
THERMOPAL-SP se može također primijeniti kao prvi sloj žbuke ispod uobičajenih cementnih i vapneno-cementnih žbuka.

Koje su razlike između sanacijskih žbuka?

SCHOMBURG sanacijske žbuke THERMOPAL-GP11, THERMOPAL-SR24 i THERMOPAL-SR44 su sukladne WTA smjernicama. (WTA-tehničke upute 2-9-04/D).
Sanacijske žbuke prema WTA smjernicama imaju hidrofobno svojstvo i povećanu difuziju vodene pare kod istovremeno smanjene kapilarne vodljivosti.
THERMOPAL-SR44 se odlikuje izrazito niskom potrošnjom (potrošnja: 7,5 kg/m²/cm).
THERMOPAL-SR24 ima prednost bržeg stvrdnjavanja i time omogućava ranije ponovnu obradivost ožbukane površine (npr. utrljavanje).
U osnovi područje primjene SCHOMBURG-sanacijskih žbuka je isto.

Kako mogu biti sanacijske žbuke obojane?

Na sistem sanacijskih žbuka nanosi se visoko difuzijski otvorene boje kao npr. silikatne boje, a da pri tome ne utječu na djelotvornost sistema sanacijskih žbuka. Ovo vrijedi i za sljedeće radne korake kao npr. nanošenje fine ili dekor žbuke.
Kako je važno da renovirane površine putem sanacijskih žbuka budu vidljive i u bijeloj boji, SCHOMBURG nudi i THERMOPAL-SR44 u bijeloj boji, čime mogu neke uobičajene boje biti izostavljene.

Zašto se koriste sanacijske žbuke?

Sanacijske žbuke se primjenjuju kod izrade difuzijski otvorenih i suhih žbukanih površina na vlažnim i/ili zidovima opterećenim štetnim građevinskim solima u unutarnjim i vanjskim područjima.
Sanacijske žbuke naspram ostalih žbuka imaju relativno visok sadržaj zračnih pora, što se i zahtijeva, a koje omogućavaju dekristalizaciju građevinskih štetnih soli u žbuci, bez štete na žbuci.

3. Glazure

Mogu li se specijalne SCHOMBURG glazure nanijeti u vanjskom području?

U vanjskom području je primjenjiva glazura izrađena sa suhim mortom ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus i ASO-EZ-LIGHT-Plus, kada se izvede odgovarajuća SCHOMBURG vezivna izolacija.

Mogu li se specijalne SCHOMBURG glazure strojno nanijeti?

Da, mogu se strojno nanijeti ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus i ASO-EZ-LIGHT Plus.
Za miješanje preporučujemo Estrich-Boy firme Brinkmann s prosjekom cijevi od 65 mm ili ostale miješače za glazure, PFT, Putzmeister Mixocret. Obratiti pozornost na dodatak vode i isključeno je dodatno dodavanje vode!

Mogu li se specijalne SCHOMBURG glazure nanijeti u područjima opterećenim vlagom??

U područjima opterećenim vlagom, zahtjeva klase A0, A, B0, C, prema ZDB-tehničkoj uputi, primjenjiva je glazura s dodatkom suhog morta ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4- Plus, ASO-EZ6-Plus und ASO-EZ-LIGHT-Plus, kad je izvedena odgovarajuća SCHOMBURG vezivna izolacija.
U bazenima za plivanje, zahtjeva klase B, prema ZDB uputama "Vezivne izolacije", primjenjiva je glazura s dodatkom suhog morta ASO-EZ2-Plus i ASO-EZ4- Plus, kad je izvedena odgovarajuća SCHOMBURG vezivna izolacija.

Da li je potrebno također kod nove cementne glazure prije nanošenja premaza mehanički obraditi podlogu npr. sačmarenjem?

Podloga se mora pripremiti odgovarajućim postupcima, kako bi se osigurala površina za nanošenje premaza bez pora. Sve supstance, koje umanjuju prianjanje, moraju se odstraniti. To se može postići sačmarenjem, brušenjem ili jednako vrijednim postupkom.

Kad se mogu postavljene specijalne SCHOMBURG glazure opteretiti prometom/stavljene u uporabu?

ASO-EZ2-Plus: prohodnost nakon cca. 6 sati; polaganje pločicama i pločama nakon cca. 4 sata; potpuna opteretivost nakon cca. 7 dana
ASO-EZ4-Plus: prohodnost nakon cca. 6 sati; polaganje pločicama i pločama nakon cca. 4 sata; potpuna opteretivost nakon cca. 7 dana
ASO-EZ6-Plus: prohodnost nakon cca. 4 sata; polaganje pločicama i pločama nakon cca. 1 sata; potpuna opteretivost nakon cca. 7 dana
ASO-EZ-LIGHT-Plus: prohodnost nakon cca. 48 sati; polaganje pločicama i pločama nakon cca. 28 dana; potpuna opteretivost nakon cca. 28 dana

Koji estrih mogu koristiti na podlozi od drvenih greda ?

Na podlogu od drvenih greda se uz primjenu cementnog estriha može negativno utjecati statički (velika težina estriha) kao i sa vodom koja se nalazi u estrihu. Često također nisu dostupne potrebne visine (npr. kod vrata) za fugiranje tako da nije moguće ugraditi takav estrih. S toga za takve podloge preporučamo ugradnju epoksidnog estriha ASODUR-LE koji zadovoljava zahtjevima sa svojom malom težinom i mogućnošću izrade estriha u tankom sloju.

Koju masu za prianjanje trebam koristiti kao premošćivač ispod spojne glazure na cementnoj bazi?

Primijeniti ASO-HB-flex ili alternativno izraditi premošćivač , od morta za glazuru i materijala ASOPLAST-MZ, razrijeđen s vodom u omjeru 1:1.

Koja SCHOMBURG specijalna glazura je pogodna za podno grijanje?

ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus su pogodne za podno grijanje. Ove specijalne glazure su spremne za grijanje već nakon 3 dana prema već poznatim pravilima.

Koji je najbolji način sušenja položene glazure?

Sve postavljene glazure se moraju zaštiti od propuha. U prvom tjednu nakon polaganja glazure može se ostaviti prozor na nagib. Nakon toga se preporučuje razmjena zraka (u potpunosti otvorene prozor) na 1,5 sat, tri do četiri puta na dan.

4. Polaganje pločica

Cementna glazura se mora izravnati prije polaganja pločicama-što je vaša preporuka?

Ako se cementna glazura mora izravnati potrebno je nanijeti masu za izravnavanje SOLOPLAN-30. Nanosi se u debljini sloja 3-30 mm niveliranjem, izgladjivanjem, zaravnavanjem. Kod nanošenja slojeva debljine ≤ 20 mm, potrebno je nanijeti na beton i cementnu glazuru prednamaz ASO-Unigrund-GE. Kod nanošenja slojeva debljine > 20 mm, potrebno je na podloge nanijeti prednamaz ASODUR-GBM s posipom od kvarcnog pijeska granulacije 0,5 –1,0 mm. Površinske, bridne i radne fuge se moraju obraditi, tj.na određenim mjestima izgraditi i odgovarajućim sredstvima učvrstiti, npr. s bridnom trakom RD-SK50. SOLOPLAN-30 se može pri debljinama slojeva ≤ 20 mm već nakon 16 sati oblagati keramičkim pločicama i pločama.

Postoji li odgovarajući mort za ljepljenje pločica koji omogućava polaganje pločica na kalcij-sulfatne glazure s povišenom vlagom?

Kalcij-sulfatne glazure se moraju pobrusiti, posaugati te na njih nanijeti prednamaz ASO-Unigrund-K ili ASO-Unigrund-GE ili ASO-Unigrund-S. Sadržaj ostataka vlage u kalcij-sulfatnim glazurama se mora točno utvrditi pomoću metode karbidnog hidrometra. Keramičke pločice i ploče se moraju prema već utvrđenim aktualnim pravilima polagati na kalcij-sulfatne glazure s povećanom vlagom, kako bi ih tako najviše 1,5 % negrijane i 1,0 % grijane konstrukcije mogle prihvatiti.
U ovom slučaju obloge koje se polažu moraju preuzeti najmanji udio fuga od 2% (pločice 40/40, fuge 4 mm), dok paropropusne pločice mogu imati i niži udio fuga. Odgovarajući mort za polaganje pločica: UNIFIX-AEK.
Postavljanje pločica na podlozi koja još nije zrela za oblaganje se procjenjuje kao posebna konstrukcija i mora se usuglasiti s naručiteljem.

Da li je potrebno nanijeti hidroizolaciju u valžnim područjima prije oblaganja keramikom?

Obloge od keramike i ploča su putem masa za fuge vodopropusne, stoga u područjima opterećenim vlagom se zahtjeva hidroizolacija kako bi se zaštitila podloga od vlage. Ovisno o razredu opterećenja mora se odgovarajući sustav primjeniti.

Ostaci ljepila se nalaze na postojećoj cementnoj glazuri. Što moram napraviti kako bih postavio keramičke pločice?

Vodotopive boje i ostaci ljepila se moraju otkloniti. Boje na bazi laka i ulja se moraju na odgovarajući način obrusiti. Rastuća vlaga iz podloge se mora zatvoriti odnosno ukloniti. Na očišćene podloge potrebno je nanijeti brzo sušeći, kvarcom popunjen disperzivni prednamaz ASO-UNIGRUND-S. Nakon sušenja prednamaza mogu se postaviti keramičke pločice s mortovima za oblaganje keramike LIGHTFLEX, SOLOFLEX-FAST, MONOFLEX.

Postojeće neravnine na kalcij-sulfatnoj glazuri se moraju izravnati-koji je postupak?

Kalcij-sulfatne glazure se moraju obrusiti, posaugati i na njih nanijeti prednamaz ASO-Unigrund. Kutne, radne, granične i strukturalne fuge se moraju obraditi odn. na određenim mjestima izgraditi i pomoću odgovarajućih sredstava osigurati kao npr. granična traka RD-SK50. Pogodna je masa za niveliranje ASO-NM15. ASO-NM15 se mogu izraditi u slojevima debljine od 2-30 mm.

Kad se mogu pločice postavljati na tek izrađenu cementnu glazuru?

Najprije se mora utvrditi razina vlage u glazuri. Sadržaj vlage izmjeren metodom karbidnog hidrometra ne smije kod glazura na toplinskoj izolaciji ili odvajajućem sloju preći 2,0 CM %. Grijane glazure se moraju prethodno zagrijati. Kod povezanih cementnih glazura nije potrebno raditi prethodno mjerenje vlage. Za oblaganje pločicama mogu se primjeniti tankoslojni mortovi kao što su AK7P, SOLOFLEX, LIGHTFLEX. Primjenom visoko fleksibilnih ljepila za pločice UNIFIX-S3/UNIFIX-2K mogu se postavljati pločice na mlade cementne glazure, čim je glazura prohodna. Kod oblaganja na mladim cementnim glazurama nije još završen proces sazrijevnja glazure i mora se uzeti u obzir pri tome rezultirana niska čvrstoća. Podloga se ne smije teško opteretiti. Slojevi cementnog mlijeka se moraju odstraniti prije oblaganja pločicama. Oblaganje pločicama na mladim podlogama se procjenjuje kao posebna konstrukcija i mora se uskladiti s naručiteljem.

Koje sustave nudi SCHOMBURG za oblaganje terasa i balkona keramičkim pločicama i pločama u vanjskim područjima? Na što se mora obratiti pozornost?

Izbor odgovarajućeg sustava za polaganje keramike i kamena na balkonima i terasama je je jako važno. Temperaturne razlike vode do naprezanja u nanešenim slojevima zbog istezanja postavljenog materijala. To se mora dugotrajno kompenzirati kako ne bi popucali nanešeni slojevi. Nadalje, dužina kutova polja se mora ograničiniti na 2-5 m ovisno o jačini temperaturnog opterećenja. Polja se trebaju napraviti kao kvadrati i imati odnos strana do 1:2. Padovi od 2% se moraju obraditi odnosno izgraditi.

SCHOMBURG nudi dva rješenja kao mogući izbor.
Sustav 1: Hidorizolacija materijalom AQUAFIN-RS300 odn. AQUAFIN-2K/M i oblaganje keramičkim pločicama s visoko fleksibilnim dvokomponentnim mortom za oblaganje keramikom UNIFIX-S3 odn. UNIFIX-S3-FAST.
Sustav 2: Hidroizolacija materijalom ADF-Balkonfolie i oblaganje keramičkim pločicama s materijalima ADF-Systemkleber i ADF-Systemkleber-FB.

Koje prednosti donosi oblaganje pločicama?

Posebna prednost za oblaganje keramikom svih vrsta je higijena. Jednostavne su za čišćenje i ne stvaraju mogućnost za rast klica. Bakterije, spore gljivica i drugi uzročnici bolesti se ne mogu "ugnijezditi". Antistatična svojstva omogućavaju oboljelima od alergije da ponovno dišu, jer se prašina i grinje jednostavno odstranjuju. Zbog toga je keramika visoko vrijedna za prirodu i ekologiju. Neutralnog je mirisa i okusa, ne izbacuje pare i ne upija štetne tvari iz okoliša. Budući da keramičke pločice su u pravilu dugog životnog vijeka, opet je na dobitku priroda. Keramičke pločice su idealna podna obloga za energetski štedljiva podna grijanja, jer toplina od grijanja se dobro zadržava u kamenu ili keramičkim podovima.

Na što moram paziti, kad polažem pločice na kalcij-sulfatne glazure?

Kalcij-sulfatne plivajuće glazure se moraju obrusiti, posaugati te kao i na sve ostale kalcij-sulfatne podloge nanijeti prednamaz npr. ASO-Unigrund-K, ASO-Unigrund-GE ili ASO-Unigrund-S. Grijane glazure se moraju prije oblagačkih radova zagrijati prema već poznatim pravilima tehnike. Za provjeru zrelosti podloge za oblaganjem potrebno je izmjeriti vlagu s uređajem-karbidni hidrometar (kalcij-sulfatne glazure bez podnog grijanja: 0,5 CM %, kalcij-sulfatne glazure s podnim grijanjem: 0,3 CM %). Pogodni mort za ljepljenje keramike su npr. MONOFLEX-FB-SE, LIGHTFLEX, SOLOFLEX.

Što se podrazumijeva pod pripremom podloge?

Kako bi se odstranili slojevi koji ne prianjaju i nisu nosivi, kao npr. prašina, prljavština, odvajajući slojevi, boje, mortovi za zaglađivanje i sl., bit će pogodni mehanički postupci, kao npr. metenje, pjeskarenje, sačmarenje, čišćenje vodom pod visokim tlakom, brušenje, glodanje i sl. Nastale pukotine u podlozi se moraju prije polaganja pločica i ploča zatvoriti s reaktivnom smolom. Ukoliko se ne mogu kontrakcije u području pukotina zatvoriti, onda ih moraju preuzeti kontrakcijske fuge u oblozi od pločica i ploča. Ako ovo nije moguće, potrebno je pukotinu zatvoriti s reaktivnom smolom i u rasporedu pločica odgovarajuće fuge u glazuri zarezati.

Koje zahtjeve mora ispuniti stara obloga od pločica, odno. koje pripremne radove treba napraviti kako bi se pločice mogle postaviti na već postojeće pločice?

Postojeće obloge od pločica moraju biti čvrste i nosive, labavi dijelovi se moraju odstraniti i izravnati s cementnim mortom MGIII. Podloga se mora očistiti te labavi dijelovi kao što su kamenac, masnoća, prljavština se moraju odstraniti. Pukotine u podlozi se moraju popuniti s reaktivnom smolom (ASODUR-K900). Brušenje starih pločica povećava prianjanje prednamaza ili mase za izravnavanje. ASO-UNIGRUND-S je specijalni brzo prianjajući prednamaz za upijajuće i neupijajuće podloge. Na pripremljenu staru oblogu od pločica unakrsno nanijeti nerazrijeđeni prednamaz ASO-UNIGRUND-S pomoću janjećeg valjka. Nakon sušenja prednamaza na pločicama, pločice se mogu oblagati pomoću mortova za polaganje pločica LIGHTFLEX, SOLOFLEX, AK7P.

Koji mort za fugiranje koristiti za fugiranje prirodnog kamena?

Možete primjenjivati Cristallfuge (za fuge širine do 7 mm) ili ASO-Flexfuge (za fuge širine do 20 mm).

Što se mora napraviti kako bi glazura od lijevanog asfalta bila obloživa s pločicama?

Kako bi se pločice mogle postaviti na glazuru od lijevanog asfalta, mora se postići najmanje kvaliteta AS-IC i najmanja debljina sloja od 25 mm. Glazura od lijevanog asfalta mora imati pokretne fuge od 10 –15 mm, koje može preuzeti gornja obloga. Ukoliko se radi o tek izrađenoj glazuri od lijevanog asfalta, potrebno je obratiti pozornost da bude u potpunosti pokrivena s kvarcnim pijeskom. Ukoliko to nije slučaj mora se na podlogu, prije postavljanja hidroizolacije i pločica, nanijeti prednamaz od epoksidne smole kao što je ASODUR-GBM te na još svježi prednamaz nanijeti posip od kvarcnog pijeska granulacije 0,2 – 0,7 mm. Pogodni mortovi za postavljanje pločica su: UNIFIX-S3-FAST, LIGHTFLEX, MONOFLEX-FB-SE.

5. Industrijski premaz za podove

Kada cementne podloge postižu ostatak vlažnosti od 4% koji je nužan za nanošenje premaza na osnovi reakcijskih smola?

To ovisi o debljini kao i o uvjetima okoliša. Kod cementnih estriha se može pretpostaviti da se ta vrijednost postiže nakon 28 dana a kod monolitnih betona nakon ca. 3 mjeseca.

Dali se dodavanjem različitih količina učvršćivaća može izmijeniti vrijeme vezivanja 2 komponentnih epoksidnih ili poliuretanskih smola ?

Ne, jer kod izmjena zadanih omjera miješanja ne dolazi do vezivanja višaka sredstva za vezivanje te se premaz ne suši ravnomjerno ili se ne suši uopće (mekani djelovi itd.).

Dali je moguće sa premazima reakcijskih smola premazati i nakošene podloge/zidove ?

Da, uz dodavanje sredstava za zgušnjavanje (Thixotropiermittel) kao što je ASO-Faserfüllstoff.

Da li je potrebno također kod nove cementne glazure prije nanošenja premaza mehanički obraditi podlogu npr. sačmarenjem?

Podloga se mora pripremiti odgovarajućim postupcima, kako bi se osigurala površina za nanošenje premaza bez pora. Sve supstance, koje umanjuju prianjanje, moraju se odstraniti. To se može postići sačmarenjem, brušenjem ili jednako vrijednim postupkom.

Kada trebam odzračiti premaze na bazi reakcijskih smola sa igličastim valjkom ?

Kod premaza sa potrošnjom od 1,5 kg /m² ili više. Odsračivanje materijala se treba odvijati tek nakon 20 minuta od nanošenja materijala.

Zašto 2-komp. epoksidna smola reagira tako brzo da se materijal ne može nanositi tom brzinom ?

Reakcija materijala ovisi o temperaturi materijala i podloge kao i o zadanom vremenu miješanja materijala. Nakon miješanja materijala (vidi podatke u tehničkom listu) potrebno je materijal odmah početi raspoređivati po podlozi. Na taj način materijal prima temperaturu podloge te se na taj način vrijeme vezivanja povećava. Što je materijal kompaktnije promiješan to brža je reakcija vezivanja materijala. Ukoliko nije drugačije moguće, koristiti posudu sa velikim promjerom. Nikada ne prerađivati materijal iz originalnog pakiranja!

Koji alati su potrebni za izradu premaza od reakcijskih smola ?

Za miješanje komponenti : posuda za miješanje (uz pakiranje u kojem se isporučuje), aparatura za miješanje tj. bušilica sa sporim hodom i eventualno vaga.

Za nanošenje premaza (valjanje) : kist, valjci koji ne puštaju tkaninu.

Za nanošenje premaza (špahtlanje) : gleter, špahtla, igličasti valjak, potplate sa čavlima.