nazad

Kemijska tvornica DUSLO, Slovačka

Sanacija betona na nosivoj konstrukciji s energetskim vodičima. U tvornici se izrađuju sljedeći proizvodi: gnojivo, ljepila, kemijski dodaci za proizvodnju gume, dezifenkcijska sredstva za medicinske potrebe i proizvodi na bazi uree.

Key Facts

nove reference