nazad

Apartmani /Hotel Times Square u Vijetnamu

Times Square u Vijetnamu je luksuzni toranj s 39 katova, unutar kojeg se nalaze hotel i apartmani, te poslovni prostori i shopping centar. Zidovi i podovi podruma, kao i okna dizala i šahtovi za vodu su izolirani s materijalom AQUAFIN-IC.

Key Facts

nove reference