nazad

Nove lokacije proizvodnje i prodaje u jugoistočnoj Europi

AQUAFIN SOE sa sjedištem u Pragu je u 2005 imao veliki porast proizvodnih i prodajnih kompanija. To su AQUAFIN Bulgaria o.o.d. (Emil Nikolov), AQUAFIN Romania s.r.l. (Augistin Russu) i AQUAFIN Serbia d.o.o. (Vladimir Lazić). Također je u siječnju 2006 otvorena nova upravna i proizvodna zgrada u Bratislavi, Slovačka.