terug

Lijmen op jonge cementdekvloeren (CT) en beton (> 28 dagen)

Door het gebruik van uiterst flexibele tegellijm UNIFIX-S3/UNIFIX-S3-fast kan op een jonge cementdekvloer, zodra deze
begaanbaar is, tegels worden gelegd. Bij het verlijmen op jonge cementdekvloeren moet het nog niet afgesloten
afbindproces van de dekvloer en de hieruit voortvloeiende geringere sterkte in acht worden genomen.
Er mogen geen zware lasten op de ondergrond worden
geplaatst. Sinterlagen moeten voor het verlijmen van tegels worden verwijderd. Bij het verlijmen van natuursteen moeten
verkleurings- en vervormingsbestendige materialen worden gebruikt.

Opmerking: opstijgende vocht vanuit de ondergrond moet uitgesloten worden. Deze verlijming voldoet niet aan de algemeen erkende regels der techniek en moet specifiek contractueel vastgelegd worden.

Pagina afdrukken
AFDICHTEN

Flexibele, minerale, damp-open afdichtingsmortel voor verhoogde eisen
in binnen- en buitenbereik

VERLIJMEN

Superelastische flexibele tegellijm voor hoge belastingen voor het
opnemen van spanningen uit de harde ondergrond

Zeer vervormbare, sneluithardende flexibele lijm voor hoge belastingen
voor het opnemen van spanningen uit de ondergrond

INVOEGEN

Siliconen voegafdichting voor flexibele voegen

Natuursteen siliconen voor verkleuringsvrij lijmen

Sneluithardende flexvoegmortel, 3 - 20 mm voegbreedte

Minerale multifunctionele flexvoeg voor onder meer tegels, natuursteen en
andere tegels van 1-10 mm voegbreedte met FAST TECHNOLOGY