terug

Lijmen op calciumsulfaat (CA) dekvloeren, verwarmd en onverwarmd, bij normale restvochtgehaltes

CA-dekvloeren moeten worden geschuurd, afgezogen en zoals bij alle CA-gebonden ondergronden
worden voorzien van een primerlaag met ASO-Unigrond. Verwarmingslagen moeten voor de aanbrengwerkzaamheden conform de erkende regels van de techniek worden verwarmd. Voor de beoordeling of de dekvloer
oververwerkbaar is, moet een vochtigheidsmeting met het CM-apparaat worden uitgevoerd. (CA-dekvloeren zonder vloerverwarming: 0,5 CM%, CA-dekvloeren met vloerenverwarming: 0,3 CM%).

Opmerking: opstijgend vocht uit de ondergrond moet uitgesloten worden. Deze manier van verlijming is niet conform de algemene regels der techniek en moet schrijftelijk vastgelegd worden.

Pagina afdrukken
VOORSTRIJKEN

Oplosmiddelvrije universele grondering, water-/alkalibestendig

Toepassing bij het lijmen van grootformaat tegels en platen, de nog
verse grondering afzanden met kwartszand

UITVLAKKEN

Egalisatiemassa voor vloeroppervlakken, 2–30 mm, binnenshuis

VERLIJMEN

Natuursteenlijm, flexibel

Soepel te verwerken flexibele tegellijm

Snel uithardende, zeer stabiele flexlijm voor binnen en buiten

Lichte, stofarme flexmortel voor dunbed-, middelbed- en vloeibedlijm

Flexibele dunbedmortel voor CA-dekvloeren, voorkomt ettringietvorming

INVOEGEN

Sneluithardende flexvoegmortel, 3–20 mm voegbreedte

Siliconen voegafdichting voor flexibele voegen

Minerale multifunctionele flexvoeg voor onder meer tegels, natuursteen en andere tegels van 1–10 mm voegbreedte met FAST TECHNOLOGY

Natuursteen siliconen voor verkleuringsvrij lijmen