terug

Verlijmen van grootformaat tegels en platen

Vereiste voor het verlijmen van grootformaat tegels en platen is een vlakke, effen ondergrond. Des te groter het formaat van het te verlijmen materiaal, des te vlakker dient de ondergrond te zijn. Een ondergrond welke voldoet aan de vereisten conform DIN 18 202 voor het maken van oppervlakken is niet noodzakelijk geschikt om grootformaat platen te verlijmen. Het egaliseren van oneffenheden en onregelmatigheden tijdens de tegelverlijming is bij grootformaat tegels nagenoeg onmogelijk. Pleisterlagen en dekvloeren dienen daarom absoluut en egaal vlak te zijn. Indien dit niet het geval is, dan zal er geëgaliseerd
moeten worden. Hiervoor zijn verschillende egaliseermassa’s geschikt zoals SOLOPLAN-30 of zelfnivellerend SOLOPLAN-30-CA of standvast SOLOCRET-50. Bij formaten groter dan 40/40 cm. verdient het aanbeveling de rugzijde van het te verlijmen materiaal van een contact-schraaplaag te voorzien. Indien deze contactlaag niet toereikend is om de betreffende tegels te vernetten, dan dient volgens buttering-floating te worden gewerkt. Met een voldoende hechtlaag tussen bekledingsmateriaal en ondergrond kunnen optredende spanningen op een verantwoorde manier worden afgebouwd en trekspanningen in de bekleding worden verhinderd. Het onder het verlijmde bekledingsmateriaal eventueel voorhanden restwater, bijv. uit betondelen,
dekvloeren en lijmmortels kan slechts zeer langzaam door gering aanwezige voegen verdampen. Dit kan bij vochtgevoelige
ondergronden tot schades leiden. Hier moeten adequate gronderingen toegepast worden die voldoende bescherming bieden.

1) Wij adviseren cementaire dunbedmortels te veredelen met UNIFLEX-F (polymeerdispersie) ter compensatie van optredende spanningen tussen ondergrond en keramiek.

Pagina afdrukken
VOORSTRIJKEN

Cementdekvloeren: Oplosmiddelvrije grondering voor binnen en buiten

Calciumsulfaatdekvloeren: Universele primer op epoxybasis

UITVLAKKEN

Cementdekvloeren: Egalisatiemassa 2-30 mm voor binnen en buiten

Calciumsulfaatdekvloeren: Nivelleermassa tot 30 mm

Standvaste, snel uithardende egalisatiemassa tot 50 mm

AFDICHTEN

Flexibele, minerale, damp-open afdichtingsmortel voor verhoogde eisen
in binnen- en buitenbereik

VERLIJMEN

Lichte, stofarme flexmortel voor dunbed-, middelbed- en vloeibedlijm

Vervormbare, sneluithardende flexlijm voor hoge belastingen, ook voor
natuursteen, met FAST TECHNOLOGY

Natuursteenlijm, flexibel

Super elastische flexibele tegellijm, bestand tegen hoge belastingen

Grijze, zeer flexibele flexmortel voor binnen en buiten

Versnelt het uitharden van flexibele vloeibedlijm

INVOEGEN

Minerale multifunctionele flexvoeg voor onder meer tegels, natuursteen en
andere tegels van 1-10 mm voegbreedte met FAST TECHNOLOGY

Sneluithardende flexvoegmortel, 3 - 20 mm voegbreedte