terug

Verlijmen van grootformaat tegels en platen

Grossformatige platte

Vereiste voor het verlijmen van grootformaat tegels en platen is een vlakke, effen ondergrond. Des te groter het formaat van het te verlijmen materiaal, des te vlakker dient de ondergrond te zijn. Een ondergrond welke voldoet aan de vereisten conform DIN 18 202 voor het maken van oppervlakken is niet noodzakelijk geschikt om grootformaat platen te verlijmen. Het egaliseren van oneffenheden en onregelmatigheden tijdens de tegelverlijming is bij grootformaat tegels nagenoeg onmogelijk. Pleisterlagen en dekvloeren dienen daarom absoluut en egaal vlak te zijn. Indien dit niet het geval is, dan zal er geëgaliseerd
moeten worden. Hiervoor zijn verschillende egaliseermassa’s geschikt zoals SOLOPLAN-30 of zelfnivellerend ASO-NM15 of
standvast SOLOCRET-50. Bij formaten groter dan 40/40 cm. verdient het aanbeveling de rugzijde van het te verlijmen materiaal van een contact-schraaplaag te voorzien. Indien deze contactlaag niet toereikend is om de betreffende tegels te vernetten, dan dient volgens buttering-floating te worden gewerkt. Met een voldoende hechtlaag tussen bekledingsmateriaal en ondergrond kunnen optredende spanningen op een verantwoorde manier worden afgebouwd en trekspanningen in de bekleding worden verhinderd. Het onder het verlijmde bekledingsmateriaal eventueel voorhanden restwater, bijv. uit betondelen,
dekvloeren en lijmmortels kan slechts zeer langzaam door gering aanwezige voegen verdampen. Dit kan bij vochtgevoelige
ondergronden tot schades leiden. Hier moeten adequate gronderingen toegepast worden die voldoende bescherming bieden.

1) Wij adviseren cementaire dunbedmortels te veredelen met UNIFLEX-F (polymeerdispersie) ter compensatie van optredende spanningen tussen ondergrond en keramiek.

Pagina afdrukken
Grundieren VOORSTRIJKEN
Ausgleichen UITVLAKKEN
Abdichten AFDICHTEN
Verlegen VERLIJMEN
Verfugen INVOEGEN