terug

Tegellijmen - Vloermortels

De trend naar meer en meer renovatiewerk vraagt om productsystemen die deze trend kunnen volgen of zelfs in gang zetten. Bij SCHOMBURG vindt u al deze systemen in de vorm van innovatieve en optimaal op elkaar afgestemd producten. Deze lijmadvieswijzer dient er toe om u aanvullend en praktijkgericht te adviseren, zodat nagenoeg iedere tegellijm-klus tot een appeltje eitje ervaring wordt omgetoverd. De kerncompetentie van de SCHOMBURG Groep is gebaseerd op een knowhow van meer dan 75 jaar op het gebied van afdichten en lijmen. Ontwikkelen van economisch en ecologisch verantwoorde systemen die de bouw ten dienste komen. Door de nauwe contacten met de vakman ter plaatse weet SCHOMBURG al sinds decennia zijn technisch en wetenschappelijk onderbouwde know-how om te zetten in dynamisch innovatieve vooruitgang. Hiertoe behoren lijm- en afdichtsystemen die, vrij van kinderziektes, optimaal en rationeel ingezet kunnen worden.