terug

Green SCHOMBURG

Bescherming van milieu en mens

Geselecteerd…

Duurzaamheid – op alle terreinen binnen de onderneming - maar ook op het gebied van milieubescherming. Hierop mikt de SCHOMBURG Ondernemingsgroep. Daarvoor ondergaan een groot aantal van onze producten de strengste keuringen.

ÖKOPROFIT®

SCHOMBURG is voorzien van het keurmerk ÖKOPROFIT® die lovenswaardige milieuprestaties documenteert. De duurzame economische en ecologische versterking van de onderneming staan hierbij in het middelpunt. SCHOMBURG richt zich op de vermindering van het water- en energieverbruik, de vermindering van het afvalvolume en de verhoging van de materiaalefficiëntie, waardoor de CO²-belasting voor het milieu aanzienlijk wordt verminderd, en stelt normen voor ecologisch denken en handelen. Gerichte maatregelen leiden tot concrete besparingen. Zo werd bijvoorbeeld de CO2-uitstoot met 63.000 kg verminderd en een energiebesparing verkregen van in totaal 256.961 kWh.

DGNB en LEED®

Deze geselecteerde lijmen en afdichtingsproducten staan nu ook in de Green-building-Productdatabank op www.building-material-scout.com. De daar verzamelde producten dragen bij aan het bereiken van de bepalingen in het LEED®- en DGNB-Systeem. SCHOMBURG ondersteunt haar klanten bij een succesvol gebouwencertificering conform LEED® en DGNB. SCHOMBURG stelt certificeringsrelevante informatie in een transparante vorm ter beschikking. In de productdatabank www.building-material-scout.com vindt u hiervoor gestandardiseerde LEED®- en DGNB-verklaringen als download. Voor planners, architecten en bouwondernemingen bespaart dit veel productrecherche en documentatie.

''

Wij dragen de verantwoording voor ons milieu. Veiligheid, milieubescherming en gezondheid komen bij ons voor het economische voordeel.

EMICODE®

Daarnaast zijn een groot aantal SCHOMBURG producten voorzien van het EMICODE®-keurmerk. EMICODE® is een beschermd handelskeurmerk voor de identificatie van applicatieproducten, lijmen en bouwproducten. Deze bouwstoffen bieden de grootste zekerheid bij luchtverontreiniging binnenshuis. Als basis voor het EMICODE® systeem dienen exact gedefinieerde testruimte-onderzoeken conform EN ISO 16000 en strenge indelingscriteria. De geteste bouwstoffen zijn oplosmiddelvrij en vrij van gevaarlijke stoffen. Veel SCHOMBURG producten dragen inmiddels het predikaat EC1 of zelfs EC1Plus. SCHOMBURG heeft bewust gekozen om de strengste testen te ondergaan om een optimale bescherming voor verwerker en gebruiker te kunnen waarborgen. Ook SCHOMBURG-Producten met het VOC-France-kenmerk hebben bijzonder milieusparende eigenschappen. Deze emissiebegrenzingen zijn strenger als de US-LEED-Grenswaarden voor VOC-Emissies.

Milieu-productdeclaraties (EPD)

EPD is de afkorting voor Environmental Product Declaration. In het Nederlands: Milieu-productdeclaraties. De verificaties van de declaraties worden uitgevoerd door het Institut Bauen und Umwelt (IBU). Hierbij worden de milieueffecten van afzonderlijke bouwmaterialen beschreven in relatie tot verschillende ecologische aspecten. Deze resultaten worden deels verwerkt in de beoordeling van de gebouwcertificeringen. Het doel is om met behulp van de EPD's te voldoen aan de eisen van internationale en nationale beoordelingssystemen zoals BREEAM en LEED, de systemen van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB, Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen) of het Bundesministerium (BMVBS, Bondsministerie van Verkeer, Bouw en Stedelijke Zaken). Daarom biedt SCHOMBURG voor het complete productpallet overeenkomstige EPDs aan.

Hiermee zet SCHOMBURG de norm op het gebied van duurzaam bouwen en maatschappelijk zakendoen. Van bijzonder belang daarbij zijn de gezondheid en het comfort van de eindgebruiker. Alleen de inzet van emissiearme producten biedt garanties.

Gecertificeerde zekerheid

Van multigrondering tot egalines, tot aan de stofarme tegelverlijming met LIGHTFLEX® en het invoegen met CRISTALLFUGE-PLUS bieden wij een totaalprogramma.
Overzicht van de geselecteerde producten

Onze producten welke zijn gekenmerkt met het EMICODE®-keurmerk bieden de grootste bescherming bij luchtverontreiniging binnenshuis. Als basis voor het EMICODE® systeem dienen exact gedefinieerde testruimte-onderzoeken conform EN ISO 16000 en strenge indelingscriteria. De geteste bouwstoffen zijn oplosmiddelvrij en vrij van gevaarlijke stoffen.

Een schoon binnenklimaat komt uw gezondeheid ten goede!

Binnenklimaat hygiëne is een belangrijk thema bij de keuze van applicatieproducten, lijmen en bouwproducten. Als u gaat voor de beste bescherming op het gebied van gezondheid, milieu en binnenklimaat hygiëne, vertrouwt u dan op het EMICODE®-keurmerk.

EMICODE® van het GEV AgBB
Commissie voor de gezondheidstechnische keuring van bouwproducten, Bondstaten in Duitsland
conform EN ISO 16000
Franse VOC regelgeving
Conform EN ISO 16000
Emissieklasse
Conform VOC-Frankrijk
VOC-Belgium
Heading Voc Belgium Subtitle
Tegellijmen - Vloermortels
Dekvloermortels
ASODUR®-LE - A+ -
Gronderingen & primers
ASO®-Unigrond-GE EC1-Plus A+
ASO®-Unigrond-K, blauw EC1-Plus A+
ASO®-Unigrund-S EC1-Plus A+
ASODUR®-SG3-superfast EC1-Plus A+
ASODUR®-SG3-thix EC1-Plus - A+ -
Giet- en uitvlakmortels
SOLOPLAN®-30-PLUS EC1-Plus - A+ -
SOLOPLAN®-30-CA EC1 - A -
SOLOPLAN®-FA EC1-Plus A+
Vochtweringsystemen
SANIFLEX EC1-Plus A+
AQUAFIN®-1K-PREMIUM EC1-Plus - - - -
AQUAFIN®-2K/M-PLUS EC1-Plus - A+
AQUAFIN®-RS300 EC1-Plus - A
ASOFLEX-AKB-Wand (INDUFLEX-VK6085) EC1 A+
ASOFLEX-AKB-vloer EC1 A+
SANIFIN EC1-Plus A+ -
Dichtbanden voor tegellijm-systemen
ASO®-Dichtband-2000 EC1-Plus A+ -
ASO®-Dichtband-2000-S EC1-Plus - - - -
Tegellijmen
AK7P EC1-Plus - A+
CARO-FK-FLEX - - A+
SOLOFLEX EC1-Plus A+
SOLOFLEX-fast EC1-Plus A+
MONOFLEX EC1-Plus A+
MONOFLEX-fast EC1-Plus A+
MONOFLEX-XL EC1-Plus A+
LIGHTFLEX® EC1-Plus A+ -
UNIFIX®-S3 EC1-Plus A+
Elastische voegkitten & primers
ESCOSIL-2000 EC1-Plus - A+ -
ESCOSIL-2000-ST EC1-Plus - - - -
Contactgeluidsisolatie en ontkoppelingsystemen
STEPBOARD EC1-Plus - - - -
Vochtwering- & renovatie
Vochtwering - cementgebonden
AQUAFIN®-2K/M-PLUS EC1-Plus - A+
AQUAFIN®-RB400 - - A -
Dichtbanden
ASO®-Dichtband-2000-S EC1-Plus - - - -
Coatings gronderingen/primers
ASODUR®-SG3 - A+ -
ASODUR®-SG3-thix EC1-Plus - A+ -
ASODUR®-SG3-superfast EC1-Plus A+
Vloercoatings
ASODUR®-V2250 EC1-Plus A+

Verantwoording voor mens en milieu

Moderne poederverpakkingen voor nog meer kwaliteit

Onze foliezakken zijn ecologisch zeer verantwoord. Hygroscopische en vooral snel afbindende poederproducten moet verpakt zijn in een schone, dichte en vochtwerende verpakking. Ten opzichte van traditionele papieren zakken bieden onze foliezakken deze bescherming optimaal. Aangezien onze papieren zakken ook voorzien van een binnenfolie, is het streven om met onze verpakkingen te streven naar een verbeterde eco-balans.

Deze innovatie biedt ook voordelen bij het afvulproces, tijdens opslag en uitlevering en bij de handling op de bouwplaats. Daar het om een gesloten systeem gaat, wordt stofvorming bij de productie tot een minimum gereduceerd. Het indringen van vocht en opvolgende klontvorming zijn nagenoeg uitgesloten. De door lekkende ventielen veroorzaakte stoffige opslag in loodsen verdwijnt alsook het risico op beschadigingen tijdens transport. Hoge houdbaarheid termijnen en een langdurig behoud van producteigenschappen worden door deze nieuwe, recyclebare foliezakken gegarandeerd en dragen zo bij aan een grotere klantvriendelijkheid.

Milieubescherming bij de productie

Met haar eigen solar-installatie wordt een groot deel van de benodigde energie opgewekt. Daarnaast wordt met behulp van een uitgekiende warmte-terugwininstallatie de in het productieproces opgewekte warmte gebruikt voor de verwarming van de productiehallen.

Waterzuivering

Met behulp van een eigen waterzuiveringssysteem reinigen we ons productiespoelwater zelf en filteren alle schadelijke stoffen er uit. Het gereinigde water kan vervolgens in de openbare riolering worden geloosd.