terug

Impressum

SCHOMBURG B.V.

Postbus 343
NL-7900 AH Hoogeveen
Nederland

Telefoon: +31/528/267171
E-Mail: info@schomburg.nl

Directeur
Albert Schomburg

BTW-idNr.: NL003403439B.01
Kamer van koophandel: Meppel nr.04022619

Algemene voorwaarden
De toegang tot de SCHOMBURG website is onderworpen aan aanvaarding van de algemene voorwaarden. Door de website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen ondernemingen behorende tot de SCHOMBURG Groep; zoals haar dochterondernemingen, filialen of werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website, materiaal, informatie, beoordelingen en/of aanbevelingen die hierin zijn gepubliceerd.
De onderstaande clausules zijn een verdere uitwerking van deze algemene voorwaarden

Legal Notice en informatie
Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met SCHOMBURG BV en haar zusterbedrijven, filialen, producten en diensten worden verstrekt 'zoals zij zijn' zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over SCHOMBURG BV en haar producten en diensten, zal SCHOMBURG BV, haar moederbedrijf, zusterbedrijven, filialen of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website. SCHOMBURG BV mag te allen tijde en zonder voorafgaande informatie de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen. Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van SCHOMBURG BV staan. SCHOMBURG BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites. U gaat ermee akkoord om de informatie op deze website niet, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te vervangen of aan te vullen.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschätzten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Copyright Description P4

Datenschutz
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Zusätzliche Informationen darüber, wie Google mit Ihren personenbezogenen Daten in seinem Werbe-Netzwerk umgeht, erhalten Sie hier: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Auf dieser Webseite wurde Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten.

Privacy Policy Description P4

Intellectuele eigendom en copyright
Alles wat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactionele materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van SCHOMBURG BV , haar moederbedrijf de zusterbedrijven, filialen of licentienemers en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Er kunnen producten op deze website voorkomen, die handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van SCHOMBURG BV, op voorwaarde dat SCHOMBURG BV als bron van informatie wordt vermeld, niet toegestaan om website materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren aan derden. En indien deze toestemming door SCHOMBURG BV is gegeven dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze algemene voorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd. Niets van hetgeen hierin is vervat, zal worden verstaan als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van een patent of handelsmerk van SCHOMBURG BV of derden. Tenzij expliciet vermeld, zal niets van hetgeen hierin is vervat worden verstaan als het verlenen van een licentie of een recht uit hoofde van enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht in verband met dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten.

Toepasbare rechtspraak en wetgeving
Deze voorwaarden worden beheerst, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de Nederlandse wetgeving.

SCHOMBURG B.V. is niet verplicht om deel te nemen aan arbitrages bij beslechting van consumentengeschillen en is hiertoe ook niet bereid. SCHOMBURG B.V. neemt daarom niet deel aan arbitrages bij beslechting van consumentengeschillen.

Social Media Title
Social Media Content Html

Copyright
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com

Internet ontwerp
LOUIS INTERNET
Logo louis internet
Agentuur voor concept, ontwerp & productie

info@louis.info
http://www.louis.info