atpakaļ

Juridiskā informācija

UAB SCHOMBURG Baltic

Veiverių g. 139
46389 Kaunas
Lietuva

Telefono nr: (+370) 698/25-309
El. paštas: info@schomburgbaltic.eu

Įmonės kodas: 302600228
PVM kodas: LT100005975012

1. Tiešsaistes piedāvājuma saturs
Autors nekādā ziņā neuzņemas garantiju par sagatavotās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnīgumu vai kvalitāti. Autoram izvirzītās pretenziju prasības, kuras attiecas uz materiāla vai morāla rakstura zaudējumiem, kas bija radušies sniegtās informācijas lietošanas vai nelietošanas rezultātā vai kļūdainas un nepilnīgas informācijas lietošanas rezultātā, ir principiāli izslēgtas, ja no autora puses nav pielaista pierādāma tīša vai rupji nolaidīga vaina. Visi piedāvājumi ir nesaistoši un neobligāti. Autors nepārprotami patur sev tiesības izmainīt, papildināt, izdzēst vietņu daļas vai visu piedāvājumu bez iepriekšēja brīdinājuma vai uz laiku vai pilnīgi pārtraukt tā publicēšanu.

2. Norādes un saites
Tiešu vai netiešu norāžu uz ārējām tīmekļa vietnēm (“hipersaites”) gadījumā, kuras atrodas ārpus autora atbildības jomas, atbildības saistības stātos spēkā vienīgi tādā gadījumā, ja autors zinātu par to saturu un viņam būtu tehniski iespējams un pieļaujams novērst lietošanu pretlikumīga satura gadījumā. Autors nepārprotami paskaidro, ka uz saišu ievietošanas brīdi nekāds nelegāls saturs nebija atpazīstams uz hipersaišu veidotajām vietnēm. Autoram nav nekādas ietekmes uz hipersaišu veidoto/sasaistīto vietņu pašreizējo un turpmāko veidojumu, saturu vai autortiesībām. Tādēļ līdz ar to viņš nepārprotami distancējas no visu hipersaišu veidoto/sasaistīto vietņu visa satura, kuras bija izmainītas pēc saišu ievietošanas. Šis konstatējums attiecas uz visām saitēm un norādēm, kuras ievietotas pašu interneta piedāvājumā, kā arī uz ārējiem ierakstiem, kas izdarīti autora izveidotajās viesu grāmatās, diskusiju forumos, saišu katalogos, adresātu sarakstos un visa cita veida datu bāzēs, kuru saturam ir iespējama ārēja rakstīšanas piekļuve. Par nelegālu, kļūdainu vai nepilnīgu saturu un it sevišķi par zaudējumiem, kuri rodas no šādā veidā sniegtās informācijas lietošanas vai nelietošanas, ir atbildīgs vienīgi tās vietnes nodrošinātājs, uz kuru bija sniegta norāde, nevis tā persona, kura tikai ar saites palīdzību sniedz norādi uz attiecīgo publikāciju.

3. Autortiesības un prečzīmju aizsardzības tiesības
Autors cenšas visās publikācijās ievērot izmantoto grafisko attēlu, skaņas dokumentu, video sekvenču un tekstu autortiesības, lietot viņa paša izveidotos grafiskos attēlus, skaņas dokumentus, video sekvences un tekstus vai atgriezties pie licencētiem grafiskiem attēliem, skaņas dokumentiem, video sekvencēm un tekstiem. Visas interneta piedāvājumā minētās un zināmos apstākļos trešo personu novērtētās markas zīmes un prečzīmes ir neierobežoti pakļautas attiecīgi spēkā esošo prečzīmju aizsardzības tiesību noteikumiem un attiecīgi reģistrēto īpašnieku īpašumtiesībām. Vienīgi uz vienkāršas minēšanas pamata nevar izdarīt secinājumu, ka marku zīmes nav aizsargātas ar trešo personu tiesībām! Autortiesības uz publicētajiem, paša autora izveidotajiem objektiem, paliek vienīgi vietņu autora pārziņā. Šādu grafisko attēlu, skaņas dokumentu, video sekvenču un tekstu pavairošana vai izmantošana citās elektroniskās vai iespiestās publikācijās nav atļauta bez autora nepārprotamas piekrišanas.

4. Šīs atbildības izslēgšanas juridiskais spēks
Šī atbildības izslēgšana ir uzskatāma par interneta piedāvājuma daļu, no kura tiek sniegta norāde uz šo vietni. Ja šī teksta daļas vai atsevišķi formulējumi neatbilst, vairs neatbilst vai nepilnīgi atbilst spēkā esošajam tiesiskajam statusam, tad dokumenta pārējās daļas paliek spēkā atbilstoši to saturam un derīgumam.

UAB “SCHOMBURG Baltic” nav pienākums piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju šķīrējtiesā un nav gatava to darīt. Tādēļ UAB “SCHOMBURG Baltic” nepiedalās strīdu izšķiršanas procesā patērētāju šķīrējtiesā.

Atbildības un saistību atruna attiecas arī uz šādiem sociālo mediju kanāliem:
Facebook: https://www.facebook.com/schomburglatvija
Buvbaze.lv: https://www.buvbaze.lv/lv/schomburg/

Autortiesības
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia. com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg – Fotolia.com, © rawpixel.com - freepik.com

Mājaslapas dizains
LOUIS INTERNET
Koncepcijas, dizaina un realizācijas aģentūra

info@louis.info
http://www.louis.info