atpakaļ

Elastīgie šuvju aizpildītāji / praimeri

Produkti

INDU-Primer-N
1-komponenta saķeres veicinātājs neuzsūcošām virsmām
INDU-Primer-S
2-komponentu saķeres veicinātājs ar uzūcošām kontktvirsmām
INDUFLEX-PU
Elastīgs 1-komponenta poliuretāna šuvju aizpildītājs deformācijas šuvēm grīdās