atpakaļ

Korporatīvās vērtības

Pastāvīga izaugsme
Pastāvīga izaugsme – pastāvīga un veiksmīga ekonomiskā izaugsme ilgstošas attīstības ziņā ir priekšnoteikums mūsu darbībai. Kas attiecas uz mūsu klientiem, darbiniekiem un īpašniekiem, mēs veidojam vērtības un uzņemamies atbildību par mūsu darbību.

Inovācijas
Mūsu biznesa procesi ir vērsti uz pastāvīgu pievienoto vērtību. Mēs attīstāmies ar mērķi padarīt mūsu klientus veiksmīgākus – abpusējs biznesa potenciāls un produktu, apkalpošanas līmeņa un sistēmu risinājumu attīstība.

Cieņa, atklātība un taisnīgums
Mēs izturamies viens pret otru godīgi un ar cieņu. Mēs atbalstām atvērtu uzticamu dialogu mūsu uzņēmumā un ar mūsu biznesa partneriem un mūsu biznesa vidē. Mēs panācām savstarpējās mutiskās vienošanās ar abpusēju taisnīgumu, kas ir priekšnoteikums savstarpējiem panākumiem.

Integritāte
Mēs cienām taisnīgumu un likumus, kā arī pieņemtās tradīcijas valstīs, kurās mēs darbojamies, un veicinām mūsu darbinieku multikulturālo kompetenci. Mēs rīkojamies saskaņā ar mūsu vērtībām un dotiem vārdiem.

Atbildība par cilvēkiem un apkārtējo vidi
Mēs esam atbildīgi par mūsu vidi. Drošība, vides aizsardzība un veselība ir mūsu tirdzniecības prioritātes pirms ekonomisko problēmu risināšanas.

Zandebeka, 2010. gada 3. februārī
Alberts Šomburgs, Ralfs Šomburgs, Aleksandrs Vēbers