grįžti

Žymė

UAB SCHOMBURG Baltic

Veiverių g. 139
46389 Kaunas
Lietuva

Telefono nr: (+370) 698/25-309
El. paštas: info@schomburgbaltic.eu

Įmonės kodas: 302600228
PVM kodas: LT100005975012

1. Internetinio pasiūlymo turinys
Autorius neprisiima atsakomybės už pateiktos informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą arba kokybę. Pretenzijos dėl autoriaus atsakomybės už materialinę arba dvasinę žalą, patirtą naudojantis arba nesinaudojant pateikta informacija ar naudojantis klaidinga ir neišsamia informacija, iš esmės nepriimamos, jei nėra įrodomai tyčinės arba grubiai aplaidžios autoriaus kaltės. Visi pasiūlymai yra neįpareigojantys ir neprivalomi. Autorius pasilieka teisę be išankstinio pranešimo puslapių dalis ar visą pasiūlymą keisti, papildyti, ištrinti arba laikinai ar galutinai nutraukti jų / jo publikavimą.

2. Nuorodos ir saitai
Esant tiesioginėms arba netiesioginėms nuorodoms į pašalinius interneto puslapius („Hyperlinks“), kurie nepriklauso autoriaus atsakomybės sričiai, papildoma atsakomybė įsigaliotų tik tuo atveju, jei autorius žinotų turinį ir galėtų techniškai neleisti naudoti teisei prieštaraujančių turinių. Šiuo autorius aiškiai pareiškia, kad saito įdėjimo momentu puslapiuose, į kuriuos buvo pateiktos nuorodos, nebuvo pastebėta jokių nelegalių turinių. Puslapių, į kuriuos buvo pateiktos nuorodos / kurie buvo susieti, esamam ir būsimam apipavidalinimui, turiniams arba autorystei autorius neturi jokios įtakos. Todėl jis aiškiai atsiriboja nuo visų puslapių, į kuriuos buvo pateiktos nuorodos / kurie buvo susieti, visų turinių, kurie buvo pakeisti įdėjus saitą. Šis faktas galioja visiems savo pačių internetiniame pasiūlyme įdėtiems saitams ir nuorodoms bei kitų asmenų įrašams autoriaus parengtose svečių knygose, diskusijų forumuose, saitų rodyklėse, prenumeratos sąrašuose ir visose kitose duomenų bazių formose, į kurių turinį galima išorinė rašymo prieiga. Už nelegalų, klaidingą arba neišsamų turinį, o ypač už žalą, patirtą naudojantis arba nesinaudojant tokiu būdu pateikta informacija, atsako vien tik puslapio, į kurį buvo pateikta nuoroda, teikėjas, o ne tas asmuo, kuris per saitą tik pateikia nuorodą į atitinkamą publikaciją.

3. Autorių ir ženklinimo teisė
Autorius siekia visose publikacijose laikytis naudojamų grafinių vaizdų, garso dokumentų, vaizdo įrašų sekų ir tekstų autorių teises, naudoti savo pačių parengtus grafinius vaizdus, garso dokumentus, vaizdo įrašų sekas ir tekstus arba remtis grafiniais vaizdais, garso dokumentais, vaizdo įrašų sekomis ir tekstais, kuriems nereikia licencijų. Visiems internetiniame pasiūlyme nurodytiems ir prireikus trečiųjų asmenų vertinamiems prekių ženklams neribotai galioja atitinkamai galiojančios ženklinimo teisės nuostatos ir tam tikrų įregistruotų savininkų teisės. Vien tik iš pavadinimo nereikia daryti išvados, kad prekės ženklas nebus apsaugotas trečiųjų asmenų teisėmis! Autorių teisė į paskelbtus, paties autoriaus parengtus objektus lieka puslapių autoriui. Be raštiško autoriaus leidimo dauginti ar naudoti tokius grafinius vaizdus, garso dokumentus, vaizdo įrašų sekas ir tekstus kitose elektroninėse arba atspausdintose publikacijose draudžiama.

4. Šio atsakomybės pašalinimo teisėtumas
Šį atsakomybės nebuvimą reikia traktuoti kaip internetinio pasiūlymo, iš kurio buvo pateikta nuoroda į šį puslapį, dalį. Jei šio teksto dalys arba atskiros formuluotės neatitiktų arba nebeatitiktų galiojančios teisinės padėties ar ją atitiktų nevisiškai, likusių šio dokumento dalių turiniui ir galiojimui tai įtakos neturi.

UAB SCHOMBURG Baltic neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo institucijoje ir nėra pasirengusi tai daryti. Todėl UAB SCHOMBURG Baltic nedalyvauja ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo institucijoje.

Autorinės teisės
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © Contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia. com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com, © rawpixel.com - freepik.com

Svetainės dizainas
„LOUIS INTERNET“
Agentūros koncepcija, projektavimas ir realizavimas

info@louis.info
http://www.louis.info