grįžti

Duomenų apsaugos informacija

Duosmenų apsaugos informacija pagal Str.13 ir Str.14 iš GDPR

Mes, UAB SCHOMBURG Baltic, esame įsikūrę Veiverių pr. 139 Kaunas, Lietuva, Vokietija, norėtumėme paaiškinti, kuriuos iš jūsų duomenų tvarkome. Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos, prašome susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, adresu: info@schomburgbaltic.eu arba +370 37 302 151.

Duomenų tvarkymo tikslas yra sutarties inicijavimas ir sutarčių įgyvendinimas.
Mes tvarkome asmens duomenis pagal šiuos teisinius pagrindus:
• str. 6, GDPR 1 straipsnio a punktas dėl asmens duomenų tvarkymo, su nukentėjusio asmens sutikimu.
• str. 6, GDPR 1 straipsnio b punktas dėl sutarties su susijusiu asmeniu įvykdymo ir susijusių ikisutartinių priemonių įgyvendinimo.
• str. GDPR 1 straipsnio c punktas dėl būtino asmens duomenų tvarkymo, kad būtų įvykdytas teisinis įsipareigojimas, kuriam mes galime vadovautis pagal galiojančius ES teisės aktus arba pagal šalies, kurioje GDPR yra iš dalies arba visiškai taikoma, teisę.
• str. 6, para. GDPR 1 straipsnio f punktas dėl būtino asmens duomenų tvarkymo, siekiant apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių interesus, jei jie neatveria pagrindinės laisvės ir pagrindinės nukentėjusiojo asmens teisės ir interesai. Suinteresuoti asmenys yra visų pirma mūsų komerciniai interesai, kad galėtume pateikti mūsų svetainę, informacijos saugumą, teisinių reikalavimų tvirtinimą ir kitų teisinių reikalavimų laikymąsi.

DUOMENŲ APSAUGOS PASTABA KLIENTAMS / TIEKĖJAMS
Mes apdorojame iš jūsų gautus duomenis, kurie yra mūsų verslo santykių įgyvendinimo dalis. Mes gauname duomenis tiesiogiai iš jūsų užsakymo pateikimo ar užsakymo vykdymo metu.

Konkrečiai, vykdydami mūsų paslaugas, mes apdorojame:
• Pagrindinius duomenys apie paslaugos įgyvendinimą ir teikimą. (pvz., vardas ir adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris)
• Mokėjimų apdorojimo duomenys
• susirašinėjimas (pvz., Laiškas ar el. Paštas su jumis)
• Reklamos ir pardavimo duomenys (pvz., Apie potencialiai įdomius pasiūlymus)

Apmokėjimo sąlygos ir kreditingumo nustatymas
Mes Jums galime suteikti apmokėti už išsirinktas prekes pagal išankstinę sąsk. faktūrą arba galite pretenduoti į papildomą paslaugą prekių pirkimą su atidėjimu, norint įsitikinti, jūsų patikimumu mes pasitikrinsime jūsų kompanijos finansinę padėti, tai darome į pagalbą pasiteldami kitas finansinių vertinimų įmones. Šiuo atveju jūsų įmones bazinė informacija (Įmonės pavadinimas, kodas, adresas) bus perduoti įmonei vertinančiai įmonių rizikas. Iš gautos informacijos galėsi spręsti ar galime jums suteikti mokėjimo atidėjimą. Šio duomenų tvarkymo teisinį pagrindą užtikrina mūsų teisėtas interesas apsaugoti prieš mokėjimų nesėkmę ir sukčiavimo prevenciją, kaip numatytaper Art. 6 Para.1 lit. f) GDPR.

Užklausos siuntimas / kontaktai
Jeigu su mumis susiekėte el. paštu ar specialia forma, mes panaudosime jūsų duomenis gautus per kontaktinę formą, juos naudosime tik kaip pagrindą tolimesniam bendravimui. Mes pasiliekame teisią šiuos duomenis panaudoti kontrakto sudarymui. Duomenys pateikiami per kontaktinę formą arba elektroniniu paštu tvarkomi tik pagal jūsų sutikimą (GDPR 6 straipsnio 1 dalis). Jūs galite atšaukti šį kontraktą ar pasiūlymų siuntimą, bet kuriuo metu. Neoficialus pranešimas mums elektroniniu paštu yra pakankamas. Duomenys gauti per formą ar el. laišką bus saugomi pas mus, kol jūs nepaprašysite jų ištrinti. Tai neturi įtakos privalomiems teisiniams reikalavimams, ypač saugojimo laikotarpiams. Taip pat ir visiem telimesniems procesams - sutartiniai duomenys (pvz., sutartinis objektas, trukmė, klientų kategorija). - mokėjimo duomenys (pvz., sąskaita, mokėjimų istorija) klientai, atstovai ir partneriai, kurie suteikia paslaugas, marketingo skyrius, reklamos ir rinkos rytimai. Duomenų tvarkymo teisinį pagrindą teikia 6 str. 1 punktas f) GDPR.

DUOMENŲ APSAUGOS PASTABA NAUJIENŲ GAVĖJAMS
Jei norite gauti tinklalapyje siūlomą informacinį biuletenį, mums reikia jūsų el. pašto adreso ir kitos informacijos, kuri leidžia mums patikrinti, ar esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir ar sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nerenkami.
Šiuos duomenis naudojame tik prašomos informacijos siuntimui ir nesuteikiame jų tretiesiems asmenims.
Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą saugoti duomenis, el. Pašto adresą ir jų naudojimą naujienlaiškiui išsiųsti naudodami naujienlaiškio nuorodą „Atsisakyti“.

DUOMENŲ APSAUGOS PASTABA PAREIŠKĖJAMS
Jūs turite galimybę internetu kreiptis dėl reklamuojamos pozicijos arba atsiųsti mums prašymą savo iniciatyva: info@schomburgbaltic.eu arba paštu UAB SCHOMBURG Baltic, Veiverių g. 139, Kaunas, 46389 Lithuania.

Jūsų prašymą su jūsų asmeniniais duomenimis gaus personalo skyrius ir jis bus perduotas tik už reklamuojamą poziciją atsakingo skyriaus vadovui arba asmeniui, kuriam pavesta tvarkyti prašymą. SCHOMBURG įmonių grupė reikalauja, kad visi darbuotojai, turintys prieigą prie asmeninės informacijos, elgtųsi su jais konfidencialiai ir apsaugotų duomenų privatumą pagal vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus. Aprašyto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 1 str. 6 punktas. Bendrosios duomenų apsaugos reglamento 1 punkto b papunktis ir 26 \ t 1 Federalinio duomenų apsaugos įstatymo 1 punktas. (BDSG). SCHOMBURG dirba su šiais asmens duomenimis tik personalo atrankos procese. Jis niekada neperduodamas kitoms bendrovėms, nepriklausančioms SCHOMBURG įmonių grupei, arba naudojamas kitiems tikslams.
Internetinė paraiška perduodama internetu. Atminkite, kad šis perkėlimo būdas nėra saugus ir kad jūsų duomenys gali būti perduodami nepriklausomai nuo siuntėjo ar gavėjo vietos. Nei SCHOMBURG įmonių grupė, nei mūsų išorės paslaugų teikėjai neprisiima jokios atsakomybės (dėl pažeidimo, nuostolių ar kitokios žalos) pareiškėjams dėl jų asmens duomenų siuntimo internete pasekmių.
Jei nenurodysite kitaip, duomenys bus ištrinti praėjus šešiems mėnesiams po paraiškų pateikimo, jei bus taikomos pašto programos. Dėl ilgų praktikantų taikymo ir atrankos laikotarpių, mes saugome savo duomenis iki 18 mėnesių Vokietijoje.

Jei laikomasi atitinkamų teisinių reikalavimų, turite šias teises: teisę gauti informaciją apie mūsų saugomus duomenis, pataisymus, ištrynimą, duomenų apdorojimo apribojimą arba prieštaravimą apdorojimui ir duomenų perkeliamumą.
Be to, žinoma, jūs taip pat turite galimybę bet kuriuo metu pareikalauti ištrinti arba sunaikinti visus savo paraiškos dokumentus el. Paštu adresu: info@schomburgbaltic.eu.

VIDAUS MONITORINGO DUOMENŲ APSAUGOS PASTABA
Mes apdorojame asmeninius vaizdo duomenis, kuriuos renkame kaip vaizdo stebėjimo įmonės patalpose dalį. Surenkame šiuos duomenis, siekiant apsaugoti nuo įsilaužimo, mūsų nuosavybės apsaugos ir prieigos stebėjimo. Šie duomenys perduodami tik nusikaltimus tiriančioms institucijoms.

DUOMENŲ APSAUGOS NURODYMAI ŠIOJE SVETAINĖS LANKYTOJAMS IR KITIEMS
Jei atsiųsite mums užklausą, mūsų kontaktine forma, mes saugome jūsų duomenis iš užklausos formos, įskaitant kontaktinius duomenis, kuriuos pateikiate mums, tik užklausos tikslams ir galimiems tolesniems klausimams. Šiuos duomenis neperduodame be jūsų sutikimo.
Paslaugų teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją, vadinamą „serverio žurnalo failais“, kuriuos jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Tai įtraukia:
• Naršyklės tipas ir versija
• Naudojama operacinė sistema
• Nuorodos URL
• Lankomojo kompiuterio kompiuterio pavadinimas

Šie duomenys negali būti susiję su konkrečiais žmonėmis. Šie duomenys nėra sumaišyti su duomenimis iš kitų šaltinių. Mes pasiliekame teisę patikrinti šiuos duomenis vėliau, jei nustatysime konkrečias neteisėto naudojimo nuorodas. Ši svetainė naudoja SSL šifravimą saugumo tikslais ir apsaugoti konfidencialios informacijos perdavimą, pvz., Užklausas, kurias siunčiate mums kaip svetainės operatoriui. Galite aptikti užšifruotą ryšį, nes naršyklės adreso eilutė keičiasi iš „http: //“ į „https: //“, o jūsų naršyklės linijoje pasirodo užrakto simbolis. Daugiau informacijos rasite https://www.schomburg.com/de/en/privacy.

Gavėjų kategorijos
Teikdami paslaugas specialioms sritims, naudojame paslaugų teikėjų įmones, specialiai įpareigotas saugoti konfidencialumą ir duomenų apsaugą, kai negalima atmesti galimybės susipažinti su asmens duomenimis.

Šios gavėjų kategorijos yra:
• Naudojame užsakymų tvarkytojus (ES GDPR 28 straipsnis), ypač IT paslaugų, mokesčių, logistikos ir spausdinimo paslaugų srityje, kurie apdoroja jūsų duomenis pagal konkrečias instrukcijas
• Viešosios valdžios institucijos ir institucijos (finansų institucijos), jei yra teisinis ar reguliavimo įpareigojimas
• Kitos institucijos, dėl kurių sutikote perduoti duomenis.
Perkėlimas į valdžios institucijas vyksta tik tuo atveju, jei yra viršesni teisiniai reikalavimai.

Duomenų saugojimo ir ištrynimo trukmė
Jūsų duomenys saugomi sutarties vykdymo metu. Pasibaigus sutartiniams santykiams privalome išsaugoti su mokesčiais susijusią informaciją 10 metų po finansinės atskaitomybės ir kalendorinių metų pabaigos. Po to duomenys ištrinami.

Teisė į informaciją, ataskaitų teikimą, ištrynimą, prieštaravimą ir duomenų perkėlimą
Galite bet kuriuo metu patvirtinti savo teisę į informaciją, ataskaitų teikimą ir duomenų ištrynimą. Tiesiog susisiekite su mumis per minėtus kanalus. Jei norite ištrinti duomenis, bet mes vis dar teisiškai privalome išsaugoti šiuos duomenis, prieiga prie jūsų duomenų bus ribota (užblokuota). Tas pats taikoma ir prieštaravimo atveju. Jūsų teisę į duomenų perkeliamumą galima teigti tiek, kiek ir mes, ir gavėjas turi turimas technines galimybes.

Teisė į teisinę gynybą
Jūs galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijoms.

Pareiga pateikti
Be teisingų duomenų iš jūsų, paprastai neįmanoma užbaigti sutarties.

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas
Šiuo metu netaikoma.