store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Lietuva

grįžti

Istorija

1937 - Po to, kai Bad Oeyenhausene žlugo akcinė bendrovė "Carl Schomburg & Sons", "Albert Fritz Schomburg" įkūrė Detmoldo komercinės cheminių medžiagų apsaugos tarnybos agentūrą.

1949 - Po II pasaulinio karo atsirado cheminių medžiagų, skirtų pastatų apsaugai, paklausa.

1961 - Albert Carl Schomburg įkuria kompaniją.

1962 - Gamykla ir administracijos pastatas atsirado Detmolde, Spork-Eichholz. Įrengta bituminių teptinių dangų gamyba.

1964 - Sukurta bendrovė "Robotec AG", Ciuriche, kaip gamybos ir platinimo vieta Šveicarijoje.

1966 - AQUAFIN - pristatytas kaip prekinis ženklas hidroizoliaciniams produkrams.

1974 - Pastatyta nauja gamyla neskiedikliniams, polimeriniams vandens bazės ir bituminiams produktams gaminti.

1992 - Įkurta gamybos ir distribucijos kompanija Kutno, Lenkijos respublikoje.

1994 - Pagalbinės įmonės statyba Hale mieste, Saale River, buvusioje Rytų Vokietijoje.

1999 - Detmoldo Spork-Eichholzo teritorijos ir gamybos įrenginių išplėtimas.

2004 - Bendra įmonė, AQUAFIN Inc. USA, sukurti nauji gamybiniai plotai Elktone.

2006 - Atidarytas naujas ofisas ir gamybiniai plotai Bratislavoje, Slovakijoje.

2007 - Bendara įmonė kurti ir gaminti betono priedus MYK-SCHOMBURG Hyderabade Indijoje.

2010 - Ralphas Schomburgas ir Aleksandras Vėberis paskiriami bendrais direktoriais įmonėje. Albert Schomburg tapo naujai įkurtos patarėjų tarybos pirmininku.

2012 - Albert-Johannes Schomburg sukuria savo kompaniją SCHOMBURG statybinių produktų sistemų platinimui Ho Chi Minh mieste, Vietname.

2016 - Sukuriamas Albert Schomburg kompanijos ir šeimos fondas.

A-Z
Sisteminiai sprendimai
Sisteminiai sprendimai
Vartojimo skaičiuoklė
Išeigos skaičiuoklė