grįžti

Istorija

1937 - Po to, kai Bad Oeyenhausene žlugo akcinė bendrovė "Carl Schomburg & Sons", "Albert Fritz Schomburg" įkūrė Detmoldo komercinės cheminių medžiagų apsaugos tarnybos agentūrą.

1949 - Po II pasaulinio karo atsirado cheminių medžiagų, skirtų pastatų apsaugai, paklausa.

1961 - Albert Carl Schomburg įkuria kompaniją.

1962 - Gamykla ir administracijos pastatas atsirado Detmolde, Spork-Eichholz. Įrengta bituminių teptinių dangų gamyba.

1964 - Sukurta bendrovė "Robotec AG", Ciuriche, kaip gamybos ir platinimo vieta Šveicarijoje.

1966 - AQUAFIN - pristatytas kaip prekinis ženklas hidroizoliaciniams produkrams.

1974 - Pastatyta nauja gamyla neskiedikliniams, polimeriniams vandens bazės ir bituminiams produktams gaminti.

1992 - Įkurta gamybos ir distribucijos kompanija Kutno, Lenkijos respublikoje.

1994 - Pagalbinės įmonės statyba Hale mieste, Saale River, buvusioje Rytų Vokietijoje.

1999 - Detmoldo Spork-Eichholzo teritorijos ir gamybos įrenginių išplėtimas.

2004 - Bendra įmonė, AQUAFIN Inc. USA, sukurti nauji gamybiniai plotai Elktone.

2006 - Atidarytas naujas ofisas ir gamybiniai plotai Bratislavoje, Slovakijoje.

2007 - Bendara įmonė kurti ir gaminti betono priedus MYK-SCHOMBURG Hyderabade Indijoje.

2010 - Ralphas Schomburgas ir Aleksandras Vėberis paskiriami bendrais direktoriais įmonėje. Albert Schomburg tapo naujai įkurtos patarėjų tarybos pirmininku.

2012 - Albert-Johannes Schomburg sukuria savo kompaniją SCHOMBURG statybinių produktų sistemų platinimui Ho Chi Minh mieste, Vietname.

2016 - Sukuriamas Albert Schomburg kompanijos ir šeimos fondas.