tilbake

FAQs

1. Vanntetting

Kan jeg bruke AQUAFIN-2K/M (hvit eller grå) mekanisk?

Ja, f.eks. med PFT Swing eller HighPump-M8. De nødvendige funksjonene kan hentes fra utstyrsplanen for AQUAFIN-2K/M.

Hva er kravene for vanntetting av underlag?

For eksempel er følgende underlag egnet for vanntetting: Murverk og sandstenbasert mur, karboniserte betongblokker, lettbetong- eller betongblokker, blandet murverk eller armert betong og puss. Alle navngitte underlag skal være rene, frie for fett og støv og frie fra alle andre adhesjonshemmende materialer. Forbindelsen mellom vanntettingsmaterialet og underlaget må ikke påvirkes negativt.

Hva er hensikten med å impregnere en konstruksjon?

Hensikten med å impregnere konstruksjoner i direkte kontakt med bakken, er å permanent beskytte en bygning mot fuktighet og for å gjøre det indre rommet mer brukervennlig. Vanntettingsprodukter og systemkomponenter må være kompatible med hverandre og utfylle hverandre. Vanntetting av fundamenter / kledning samt gjennomføringer (rør og kabler) og overgangsområder mellom vertikale og horisontale områder, må utføres på en slik måte at det skaper en sikker og permanent beskyttelse mot fuktighet.

Hvilke produkter / materialer er godkjent for vanntetting ifølge DIN 18195?

Følgende materialer er regulert i henhold til DIN 18195, del 2: Varme påført klebemiddel og maling på takmaterialer, asfaltmastikk og støpeasfalt, bitumen- og polymerbitumen arkmembraner, syntetiske og elastomere arkmembraner samt polymermodifiserte høybygde bitumenbelegg, f.eks. COMBIFLEX-EL (tabell 1-6). Videre finnes det mineralbaserte, rissoverbyggende og ikke-rissoverbyggende, vanntette membraner (MDS - tabell 7), f.eks. AQUAFIN-RS300 samt flytende plast for konstruksjonsvanntetting (FLK - tabell 9). Materialer som er beskrevet i tabell 1-6 kan brukes til vanntetting mot fukteksponering iht. DIN 18195 del 4 - 6. Materialene beskrevet i tabellene 7 og 9 er til dags dato kun godkjent for fukteksponering iht. DIN 18195 del 7.

Hva er de grunnleggende forholdene som bestemmer eksponeringsklassen for fukteksponering iht. DIN 18195, som virker på konstruksjoner som kommer i kontakt med bakken?

Måling iht. vanntabellen, ugjennomtrengelighet av fyllmateriale og gjennomført drenering, definerer fukteksponeringsklassen i DIN 18195. Over tabellen gjelder eksponeringsklassene «jordfuktighet» og «sigevann» dersom fyllmaterialet har høy gjennomtrengelighet. Det tilfeldige vannet gir intet hydrostatisk trykk mot membranen, men hvis jorden har lav gjennomtrengelighet, må det antas at det vil være periodisk vann som skaper hydrostatisk trykk og man må regne med stående vann eller til og med vann under trykk (største antatte vanntabell ≥ 30 cm under toppkanten på grunnplaten).
Dette betyr at vanntabellmåling, fyllingsmateriale og planlagt drenering etter behov må inkorporeres ved utforming, planlegging og implementering av eventuelle vanntettingstiltak.

Hvilke forordninger beskriver type og utføring av vanntetting i områder som er i kontakt med bakken samt horisontale områder eller de med grunne forløpninger når vi snakker om nybygg?

Det er DIN 18195 som gjelder for nybygg. I del 2 i denne standarden, den såkalte «lagerstandarden», beskrives materialene som er mulige å bruke ved vanntetting. Del 4 forklarer de betingelsene for «jordfuktighet» og «ikke-stående sigevann» for konstruksjoner som kommer i kontakt med bakken. Del 5 av standarden beskriver vanntetting av takflater mot vann som ikke er under trykk, og i våtrom. Del 6 av DIN 18915 omhandler tetting mot vann under negativt hydrostatisk trykk og stående sigevann. «Polymermodifiserte bitumenforordinger» fra den tyske byggkjemiske industrien kan også være til hjelp.

2. Reparasjon av bygninger

Hvorfor brukes renoveringsgips?

Renoveringsgips brukes til å produsere diffusjonsgjennomtrengelige og tørre gipsflater på fuktige og / eller saltbelagte indre og ytre vegger.
Renoveringsgips har et relativt høyt luftlommeinnhold i motsetning til andre materialer, som er nødvendig for å tillate strukturelt skadelige salter å krystalliseres ut i gipsen uten å skade.

3. Avrettinger

Kan SCHOMBURG spesialavretting brukes på utvendige områder?

Ekstern avretting utarbeidet med ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus og ASO-EZ-LIGHT-Plus kan brukes hvis det dekkes med en egnet SCHOMBURG-membran.

Kan SCHOMBURG spesialavretting brukes mekanisk?

Ja, ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6-Plus og ASO-EZ-LIGHT-Plus kan brukes mekanisk.
For å blande dem, anbefaler vi Brinkmann Screed-boy med 65 mm rørdiameter eller andre konvensjonelle avrettingsmasser som PFT Putzmeister Mixocret eller lignende. Kontroller vanntilsetningen og unngå overflødig vann.

Kan SCHOMBURG spesialavretting brukes på våtområder?

På våtområder, klasse A0, A, B0, C i henhold til ZDB-databladet, kan du bruke ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus, ASO-EZ6 Plus og ASO-EZ-LIGHT-Plus hvis du også bruker en passende SCHOMBURG-membran.
I svømmebassengtanker, klasse B i henhold til ZDB-databladet "Bonded waterproofing systems", kan du bruke avrettingsmasse som ASO-EZ2-Plus eller ASO-EZ4-Plus hvis du også bruker en passende SCHOMBURG-membran.

Forutsetter en overflateforsegling på et nylagd, avrettet gulv, mekanisk forberedelse (dvs. blastring etc.)?

Underlaget må prepareres ved hjelp av egnede metoder, slik at man oppnår en egnet overflate med åpne porer. Alle adhesjonshemmende stoffer må fjernes. Dette kan utføres med blastrings teknikker, grovslip, høvling eller lignende metoder.

Når kan SCHOMBURG spesialavretting brukes eller legging?

ASO-EZ2-Plus: Kan gå på etter ca. 6 timer; klart til å legge fliser etter 4 dager; fullstendig brukerklar etter ca. 7 dager.
ASO-EZ4-Plus: Kan gå på etter ca. 6 timer; klart til å legge fliser etter 4 dager; fullstendig brukerklar etter ca. 7 dager.
ASO-EZ6-Plus: Kan gå på etter ca. 4 timer; klart til å legge fliser etter 1 dag; fullstendig brukerklar etter ca. 7 dager.
ASO-EZ-LIGHT-Plus: Kan gå på etter ca. 48 timer; klart til å legge fliser etter 28 dager; fullstendig brukerklar etter ca. 28 dager.

Hvilken avrettingsmasse skal jeg helst bruke på et tregulv med bjelkunderlag?

Et tregulv på bjelker kan påvirkes negativt av f.eks. en sementbasert avretting, både statisk (gjennom vekten av avrettingsmassen) og av vanninnholdet. Ofte mangler den nødvendige høyden, f.eks. ved døråpninger, for at slike materialer kan brukes. Derfor anbefaler vi den lette epoksykremen ASODUR-LE, som på grunn av sin lave vekt pr. m2 og dens tynne påføring er egnet for de kritiske kravene.

Hvilken membran skal jeg bruke for å binde sementbasert avretting?

Enten ASOCRET-HB-flex eller alternativt en membran laget av avrettingsmasse og ASOPLAST-MZ fortynnet 1:1 med vann.

Hvilke spesielle SCHOMBURG-avrettinger er egnet for gulvvarme?

ASO-EZ2-Plus, ASO-EZ4-Plus og ASO-EZ6-Plus er egnet for gulvvarme. Disse spesialavrettingene er klare til fliselegging etter bare 3 dager iht. gjeldende standarder.

Hvordan tørker en avretting best?

Alle avrettinger skal beskyttes mot trekk. Den første uken etter at du har lagt på avrettingen, bør bare vinduene på gavlenden åpnes litt. Etterpå anbefales det at luften skiftes helt ut (helt åpne vinduer) i 1,5 time, tre til fire ganger om dagen.

4. Fliselegging

Hva må jeg passe på når jeg installerer kalibrerte fliser?

Med kalibrerte fliser blir kantene også slipt under produksjonen slik at kantene har en 90° vinkel mot overflaten. Som regel er det storformatfliser som krever en spesialkonstruksjon. Kunden bør informeres om at kantlengder større enn 60 cm gir rettvinklede kanter med ekstra tydelige sider. Selv om underlaget oppfyller planhetskravene gitt i DIN 18202, anbefales det at man jevner det ut til en tykkelse på 5-8 mm. Avhengig av underlaget anbefales flytsparkel SOLOPLAN-30 eller ASO-NM15. Ettersom dimensjonene på storformatfliser er svært nøyaktige, er det mulig å installere kalibrerte fliser med veldig smale fuger. Derfor er fugemengden og -bredden relativt liten, slik at meget begrensede dimensjonsendringer i underlaget kan gjennomføres. Det anbefales derfor at du bruker et deformerbart/sterkt deformerbart lim (ytterligere teknisk informasjon, punkt 21) i kombinasjon med en dypere tannsparkel som spenningsavlastende tiltak. Som regel utføres fuging med det mineralbaserte CRISTALLFUGE PLUS med hurtig krystallvannbinding. En optimal løsning tilbys av ASODUR-Design, som på grunn av sin harpiksbase gir betydelig høyere spenningsavlastning sammenlignet med mineralbasert fugemasse. I tillegg tilbyr ASODUR-Design et bredt fargespekter med langvarig fargestabilitet.

En sementbasert avretting må jevnes ut før flis legging – hva anbefaler dere?

Hvis sementbasert avretting må utjevnes, kan flytsparkelen SOLOPLAN-30 brukes. Dette brukes i en tykkelse fra 3–30 mm for glatting, lapping og utjevning. For tykkelser ≤ 20 mm primes betong- og sementbasert avretting med ASO-Unigrund-GE. For tykkelser > 20 mm primes underlag med ASODUR-GBM og strøs med 0,5-1,0 mm kvartssand. Fuger, viklinger, konstruksjonsforbindelser og bevegelsesledd skal føres gjennom eller settes inn på de planlagte stedene og avsluttes med et egnet materiale, f.eks. kantisoleringsbånd RD-SK50. Ved tykkelser ≤ 20 mm kan SOLOPLAN-30 flislegges etter 16 timer.

Finnes det et egnet flis lim til å feste fliser på kalsiumsulfatrør med høy restfuktighet?

Kalsiumsulfatavrettinger må slipes, støvsuges og primes med ASO-Unigrund-K, ASO-Unigrund-GE eller ASO-Unigrund-S. Fuktighetsinnholdet i en kalsiumsulfatbasert avretting må regnes ut med en CM-enhet (karbidhygrometer) før du legger fliser. Hvis keramiske fliser eller plater skal legges på kalsiumsulfatbasert avretting med høyere fuktighetsnivå enn gitt i gjeldende forskrifter, kan nivåer på maks. 1,5 % for uoppvarmet og 1,0 % for oppvarmede konstruksjoner aksepteres. Gulvene som skal legges i dette tilfellet må ha et minimumsinnhold på 2 % (flis 40/40, 4 mm fuge), for dampgjennomtrengelige fliser kan det være lavere. Egnet flis lim: UNIFIX-AEK.
Legging av fliser på underlag som ikke er klare for finish, skal vurderes som en spesialkonstruksjon og avtales med kunden.

Er det nødvendig med vanntetting under fliser i våtrom?

Flislagte overflater vil, så langt som begrensningene i fugemassen tillater det, tillate vann å trenge inn slik at det kreves vanntetting i våtrom for å beskytte underlaget mot fuktighet. Avhengig av klassifisering skal et passende system brukes.

Det er limrester på en eksisterende sementbasert avretting. Hva må jeg gjøre for å legge fliser?

Vannoppløselig maling eller limrester må fjernes. Oljebasert maling må slipes etter behov. Eliminer eller forhindre damp fra underlaget. Prime den rengjorte overflaten med den hurtig tørkende, kvartsfylte dispersjonsbaserte primeren ASO-Unigrund-S. Fliser kan deretter legges når primeren har tørket, med LIGHTFLEX, SOLOFLEX-FAST, MONOFLEX-FB.

Eksisterende ujevne områder i kalsiumsulfatsavrettinger må utjevnes – hva er prosedyren?

Kalsiumsulfatsavrettinger skal slipes, støvsuges og primeres med ASO-Unigrund-K, ASO-Unigrund-GE eller ASO-Unigrund-S. Kanter, viklinger, konstruksjonsforbindelser og bevegelsesledd skal føres gjennom eller settes inn på de planlagte stedene og avsluttes med et egnet materiale, f.eks. kantisoleringsbånd RD-SK50. En egnet flytsparkel er ASO-NM15. ASO-NM15 som kan legges i tykkelser fra 2–30 mm.

Når kan fliser legges på en nylig lagt sementbasert avretting?

Først må en fuktighetsmåling utføres. CM-fuktinnholdet må ikke overstige 2,0 CM % for ulimt eller flytende avretting. Oppvarmede avrettinger må ferdigstilles i forkant. Med limt, sementbasert avretting er det ikke nødvendig med fuktighetsmålinger. For å legge flisene, kan tynnsjikt som f.eks. AK7P, SOLOFLEX, LIGHTFLEX osv. brukes. Ved å bruke de svært fleksible limene UNIFIX-S3 eller UNIFIX-2K kan fliser legges på grønne, sementbaserte avrettinger så snart de tåler fottrafikk. For grønne avrettinger skal den ufullstendige herdeprosessen og den følgelig lavere styrken tas hensyn til. Ingen tunge gjenstander skal plasseres på underlaget. Slam lag må fjernes før du legger flisene. Legging av fliser på grønne avrettinger skal vurderes som en spesialkonstruksjon og avtales med kunden.

Hvilke systemer tilbyr SCHOMBURG for legging av fliser på balkonger og terrasser? Hva må tas i betraktning?

Valget av et egnet system er svært viktig for legging av stein og keramikk på balkonger og terrasser. Temperaturendringer som oppstår, fører til spenninger i konstruksjonslagene på grunn av de forskjellige ekspansjonshastighetene til de installerte materialene. Disse må kontinuerlig kompenseres for, slik at det ikke oppstår feil i byggelagene. Videre skal kantlengden av viklinger være begrenset til 2–5 m avhengig av alvorlighetsgraden av temperaturbehovene. Viklinger skal holdes så firkantet som mulig og ha et aspektforhold på opptil 1: 2. Fall på 2 % må være tilstede eller skapes.

SCHOMBURG tilbyr to systemer:
System 1 (AQUAFIN-TBS): Vanntetting med AQUAFIN-RS300 eller AQUAFIN-2K/M-PLUS, og legg flisene med det svært fleksible, tokomponents fliselimet UNIFIX-S3 eller UNIFIX-S3-fast.
System 2: Vanntetting med ADF-Balkonfolie og legg fliser med ADF-Systemkleber eller ADF-Systemkleber-FB.

Hvilke fordeler gir en flislagt finish?

En stor fordel ved alle typer flislagte overflater, er hygienen. De er enkle å rengjøre og gir ingen mulighet for spredning av bakterier. Bakterier, soppsporer og andre mikroorganismer utvikles ikke. De antistatiske egenskapene tillater at allergikere puster enklere, fordi støv og midd er lette å fjerne. Fremfor alt er keramikk og naturstein miljøvennlige og bærekraftige. De er nøytrale i lukt og smak, avgir ikke damp og absorberer ikke utilsiktet materialer fra omgivelsene. Fordi flisene som regel har lang levetid, er det nok en seier for miljøet. Fliser er også et ideelt gulvbelegget for energibesparende gulvvarme, da varmen fra oppvarming lett fordeles i et stein eller flislagt gulv.

Hva må jeg ha når jeg skal legge fliser på en kalsiumsulfatavretting?

Kalsiumsulfatsavrettinger skal slipes, støvsuges og primeres med ASO-Unigrund-K, ASO-Unigrund-GE eller ASO-Unigrund-S. Oppvarmede avrettinger må ferdigstilles i forkant og samsvare med tekniske forordninger før gulvfinishen legges. For å avgjøre om underlaget er klart for legging, må fuktighetsinnholdet regnes ut med en CM-enhet (karbidhygrometer). Kalsiumsulfatsavrettinger uten gulvvarme: 0,5 CM %, kalsiumsulfatsavrettinger med gulvvarme: 0,3 CM %). Egnet lim er f.eks. MONOFLEX-FB, LIGHTFLEX, SOLOFLEX.

Hva menes med underlags forberedelse?

For å fjerne limrester og ustabile lag som f.eks. støv, skitt, slitasje, sementslam, maling, utjevningsmørtel osv, er mekanisk metoder særlig egnet, f.eks. feiing, sandblåsing, blastring, høytrykksspyling, utjevning, avskaling osv. Sprekker i underlaget må tettes med en epoksy før du legger fliser. Hvis bevegelse i sprekkområdet på et gulv ikke kan elimineres, må så dette bringes til overflaten av flisene som en bevegelsesfuge.

Hvilke krav må en gammel flisebelagt finish oppfylle, og hvilke forberedelser må man gjøre for å legge fliser på et gammelt, flisebelagt gulv?

Tidligere flislagte gulv må være stabilt og bærende. Løse områder fjernes og jevnes ut meden MGIII sementmørtel. Underlaget må rengjøres og alle klebende rester som f.eks. kalk, fett, skitt osv., må fjernes. Sprekker i underlaget skal harpiksforsegles med en to komponent harpiks (ASODUR-K900). Mekanisk sliping av gamle flislagte gulv, øker bindeevnen mellom primer og underlag. ASO-Unigrund-S er en spesiell raskt heftende primer for absorberende og ikke-absorberende underlag. Bruk ASO-Unigrund-S for å forberede gamle, flislagte gulv med rulle i sikksakk bevegelser. Når primeren er tørr, kan fliser legges med fliselimet LIGHTFLEX, SOLOFLEX eller AK7P.

Hvilken fugemasse bør jeg bruke på underlag av naturstein?

Enten den fler funksjonelle, fleksible fugemassen CRISTALLFUGE PLUS (for fuger opptil 10 mm) eller ASO-Flexfuge (for fuger opptil 20 mm).

Hvordan er det mulig å fastslå om et underlag er egnet for keramiske fliser?

Vurdering og forberedelse av underlaget er en viktig del av den tekniske analysen. Ifølge VOB er entreprenøren forpliktet til å gjennomføre en faglig vurdering av underlaget. Utilstrekkelig forberedt underlag er ofte årsaken til skader på en flisebelagt finish. Med en teknisk riktig forberedelse av underlaget, får man en optimal klebeevne for den flisebelagte finishen. Følgende inngår i en komplett underlags vurdering:
1. Visuell inspeksjon
2. Evaluering av flathet. Akseptabel toleransen er beskrevet i DIN 18202 «Toleranser i byggkonstruksjoner» Vurderingen utføres med en rettholt og vater.
3. Håndprøve: Ved å tørke med hånden over overflaten, kan kontaminering (f.eks. støv) bestemmes.
4. Banketest: Ved å banke, f.eks. med en hammer, kan tomrom og hulrom (bom) finnes takket være forandringer i lyden.
5. Fuktighetstest: Ved å tilsette vann, f.eks. med en pensel, kan absorpsjon av underlaget vurderes. Vannet må suges opp av underlaget i løpet av kort tid. Hvis dette ikke er tilfelle, kan dette indikere høy fuktighet pga. separasjonslag, sementslam eller lignende.
6. Hammerslagtest: Denne testen skal finne tynnere, hardere lag over myke områder. Den harde skorpen på overflaten brytes i stykker under testen.
7. Rutenettriping: Ved å skrape overflaten av underlaget i et rombemønster ved hjelp av utstyr for rutenettriping kan overflatens tilstand (lag, hardhet osv.) bedømmes. Ved skjæringspunktene der overflaten har blitt ripet i et rutenett, skal det ikke være feil / delamineringer.
8. Fuktighetsmåling: Fuktighetsmåling er en test for å avgjøre om substratet er klart. Høyeste fuktighetsinnhold, målt med et karbidhygrometer (CM-enhet), for legging av fliser skal utgjøre 2,0 % for sementbasert avretting (ikke sammenføyd eller flytende) og 0,5 % for kalsiumsulfatavretting (uoppvarmet) og 0,3 % oppvarmet. Elektroniske fuktighetsmålere gir en ikke-destruktiv måling, men nøyaktigheten kan imidlertid ikke tas for gitt. De kan kun ses som retningsgivende verdier.

Hvordan kan fliser legges på sponplater og gulvplanker?

Underlag av tre må være rent og bærende. Sponplater må være sammenlåste, fastskrudde og lim. Skadet tømmer / tømmerunderlag skal erstattes, løse lengder skal festes på en profesjonell måte (f.eks. med skruer osv). Tett fugene med et egnet akrylbasert tetningsmiddel. Sørg for at det er et minst 5 mm tomrom rundt lengdene hvor de møter hindringer / vegger ved å sette inn selvklebende kantbånd, RD-SK50.
En spesielt rask og vannfri løsning for utjevning av underlag er epoksymassen ASODUR-LE. Egnet fliselim: UNIFIX-S3-RASK, LIGHTFLEX, MONOFLEX-FB.
Et annet alternativ kan være de termisk isolerende og lyddempende STEPBOARD-gulv platene på 9 eller 15 mm. Her kan treunderlaget være forhåndsutjevnet med tregulvsutjevning SOLOPLAN-FA. Når flytsparkelen er tørr, kan du montere gulv platene med passende fliselim, f.eks. MONOFLEX-FB. Legg platene forbant. Flisene kan legges på STEPBOARD-platene med MONOFLEX-FB eller LIGHTFLEX.

Hva må til for å helle støpeasfaltavretting for å kunne legge fliser?

For å legge fliser på støpeasfalt, må den være av kvalitet AS IC 10 og ha minimum tykkelse på 25 mm. Det må være et 10-15 mm bredt bevegelsesfuge asfaltmassen mot hindringer i gulvet, som må føres igjennom til den ferdige finishen. Hvis støpeasfalt nylig er brukt, kontrollerer du at den er helt strødd med kvartssand. Hvis ikke dette er tilfellet, må du prime underlaget med en epoksy som ASODUR-GBM og strø med 0,1–0,6 mm kvartssand mens harpiksen fremdeles er myk, før vanntetting og flise legging. Egnet flis lim: UNIFIX-S3-FAST, LIGHTFLEX, MONOFLEX-FB.