tilbake

Personverninformasjon for besøkende på nettstedet

Vi, SCHOMBURG GmbH & Co. KG, vil gjerne forklare nedenfor hvilke data vi behandler fra deg. Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, vennligst kontakt vår personvernsansvarlig på thomas@werning.com.

Formål, juridiske grunnlag, kategorier for mottakere, lagringsvarighet for databehandlingen
Formål: Presentasjon av firmaet, levering av tjenester og/eller salg av produkter samt kommunikasjon via internett.

Formålet med databehandlingen på dette nettstedet er informasjonen om produkter og tjenester i vårt firma kombinert med muligheten for at brukerne skal kunne ta kontakt med kontaktpersonene i huset på en målrettet måte.

Ellers behandler vi personlige data i henhold til følgende juridiske grunnlag:
• Art. 6 kap. 1 lit. a GDPR for behandling av personlige data med samtykke fra den registrerte.
• Art. 6 kap. 1 lit. b GDPR for nødvendig behandling av personopplysninger for å oppfylle en kontrakt med den registrerte, samt for gjennomføring av tilsvarende forkontraktsforanstaltninger.
• Art. 6 kap. 1 lit. c GDPR for nødvendig behandling av personopplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt i samsvar med gjeldende lov i EU eller i samsvar med gjeldende lovgivning i et land der GDPR er helt eller delvis aktuelt.
• Art. 6 kap. 1 lit. f GDPR for nødvendig behandling av personopplysninger for å beskytte de legitime interessene til oss eller tredjeparter, med mindre de grunnleggende friheter og grunnleggende rettigheter og interesser til den registrerte har forrang. Legitime interesser er spesielt vår forretningsinteresse, å kunne dele vårt nettsted, informasjonssikkerhet, håndhevelse av våre egne rettslige krav og overholdelse av ytterligere lovbestemmelser.

Til dette bruker vi databehandlingsfirmaer med taushetsplikt som er forpliktet til å gi databeskyttelse som en del av vår tjenestetilbud. Overføring til myndigheter finner sted bare når dette er en juridisk forpliktelse.

Når du besøker nettstedet vårt, opprettes det en forbindelse til nettleseren din. Følgende informasjon lagres som midlertidige systemfiler og registreres automatisk: Enhetens IP-adresse, dato og klokkeslett for tilgang, navn og URL til filene hentet, nettstedet du åpner eller ble omdirigert til nettstedet vårt fra (referreradresse), nettleser og eventuelt operativsystemet på enheten din samt navnet på leverandøren din.

De nevnte dataene behandles av oss med det formål å gi jevnt oppsett av tilkoblingen og systemsikkerhet. De resulterende tilkoblingsdata slettes automatisk, vanligvis maksimalt innen sju dager. Med mindre nettstedet misbrukes, blir loggdata hvis videre oppbevaring er nødvendig for bevisformål, fjernet til hendelsen er løst.

Håndtering av personopplysninger
Nettstedoperatøren samler inn, bruker og overfører bare dine personlige opplysninger dersom dette er lovlig eller hvis du samtykker til innhenting av data. Personlig informasjon betyr all informasjon som brukes til å identifisere din person og som kan spores tilbake til deg - for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer.

Håndtering av kontaktinformasjon
Hvis du tar kontakt med nettstedoperatøren gjennom de tilbudte kontaktmulighetene, vil dine opplysninger bli lagret slik at de kan brukes til å behandle og svare på forespørselen din. Denne informasjonen blir ikke gitt videre til en tredjepart uten ditt samtykke.

Google Analytics
Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste for Google Inc. («Google»). Bruken skjer på grunnlag av art. 6 kap. 1 S. 1 lit. f. GDPR. Google Analytics bruker såkalte «informasjonskapsler», tekstfiler som lagres på PC-en din og som tillater en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjon generert gjennom informasjonskapslene om din bruk av nettstedet, som
- type/versjon av nettleseren,
- anvendt operativsystem,
- referreradresse (tidligere besøkt side),
- vertsnavnet til tilgangsdatamaskinen (IP-adresse),
- klokkeslettet for serverforespørselen,
blir som regel overført til en server hos Google i USA og lagret der. IP-adressen overført fra din nettleser blir ikke slått sammen med andre Google-data av Google Analytics. Vi har også utvidet Google Analytics med koden «anonymizeIP» på dette nettstedet. Dette garanterer at IP-adressen din maskeres slik at alle data hentes inn anonymt. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en server hos Google i USA og forkortet der.

På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet ditt for å opprette rapporter om nettstedaktivitet og å tilby andre tjenester relatert til bruken av nettstedet og internettbruken til nettstedoperatøren. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler med en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren din. Vi påpeker imidlertid at du i så tilfelle ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut.

I tillegg kan du forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapselen, og som er relatert til bruken av nettstedet ditt (inkludert din IP-adresse), samt Googles behandling av disse dataene ved å laste ned og installere nettleser-plug-in tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Som et alternativ til nettleser-tillegget, spesielt for nettlesere på mobile enheter, kan du forhindre innsamling fra Google Analytics ved å klikke på denne lenken. Det settes en opt-out-kapsel som forhindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet. Opt-out-kapselen gjelder kun i denne nettleseren og kun for vårt nettsted og lagres på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du sette opt-out-kapselen på nytt.

Google Maps og YouTube
Vi bruker Google Maps for å legge inn kart og YouTube for å legge inn videoer (juridiske grunnlag i henhold til GDPR: Art. 6 kap. 1 lit. f med driften av nettstedet vårt og hensynet til interessene til de som berøres av å deaktivere sporingsfunksjonene i YouTube-koden). Google LLC i USA er forpliktet til å garantere et tilmålt personvern i henhold til det amerikansk-europeiske Privacy Shield. Du finner ytterligere informasjon om dette i Googles detaljerte personvernregler.

Din rett til informasjon, rettelse, kansellering, innsigelse og dataportabilitet
Du kan utøve din rett til informasjon, korrigering og sletting av data når som helst. Bare ta kontakt med oss på de måtene som er beskrevet ovenfor. Hvis du vil ha data slettet, men vi fortsatt er lovlig forpliktet til å beholde dataene, vil tilgangen til dine data bli begrenset (sperret). Det samme gjelder ved en innsigelse. Du kan utøve din rett til dataportabilitet, så langt som de tekniske mulighetene er tilgjengelige hos mottakeren og hos oss.

Klagerett
Du har når som helst mulighet til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse.

Datasikkerhet/kryptering
Dette nettstedet bruker «Hypertext Transfer Protocol Secure» (https). Forbindelsen mellom nettleseren din og vår server er kryptert.

Oppdatering og endring av disse personvernreglene
Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet i disse personvernreglene når som helst. Dette gjøres vanligvis gjennom videreutvikling eller tilpasning av tjenestene som brukes. De aktuelle personvernreglene kan ses på vår hjemmeside. Status for disse reglene: 14.05.2018