tilbake

Grønne SCHOMBURG

Beskyttelse av miljøet og menneskeheten

Fornem…

Bærekraft - ikke bare innen restaurering, men også innen miljøvern. I SCHOMBURGs gruppe av selskaper legges det stor vekt på dette. Et utvalg av våre produkter har blitt underlagt streng testing.

ÖKOPROFIT®

SCHOMBURG er utmerket med ÖKOPROFIT®-seglet, som dokumenterer eksemplariske miljøprestasjoner. I fokus står bærekraftig økonomisk og økologisk styrking av selskapet. Med fokus på å redusere vann- og energiforbruket, redusere avfallsmengder og økt materialeffektivitet, som betydelig reduserer CO²-belastningen for miljøet, setter SCHOMBURG nye standarder når det gjelder økologisk tenking og handling. Målrettede tiltak fører til konkrete innsparinger. Slik ble for eksempel CO2-utslippene redusert med 63 000 kg og energiproduksjon på 256 961 kWh spart.

DGNB og LEED®

De utvalgte lim og vanntettingsproduktene kan nå også finnes i Grønt bygg produktdatabasen på www.building-material-scout.com. Produktene som er oppført her bidrar til poeng i LEED® og DGNB systemene. SCHOMBURG støtter sine kunder med riktig byggesertifisering til LEED® og DGNB. SCHOMBURG sin gjennomsiktighet gir relevant sertifisert informasjon. Standardiserte LEED® og DGNB deklarasjoner kan lasts ned fra produkt databasen på www.building-material-scout.com. Produkttester og dokumentasjon er gjort enklere for planleggere, arkitekter og entreprenører.

''

Vi er ansvarlige for vårt miljø. Sikkerhet, miljø og helse er derfor høyere prioritert i vår forretningsvirksomhet enn kommersielle interesser.

EMICODE®

I tillegg har mange SCHOMBURG-produkter også EMICODE® seglet. EMICODE® er et varemerkebeskyttet merke for å identifisere installasjonsmaterialer, klebemidler og byggevarer. Disse byggematerialene gir best mulige forsikringer mot innendørs luftforurensning. EMICODE® systemet danner grunnlaget for en nøyaktig definert testkammerbestemmelse til EN ISO16000 med strenge klassifiseringskriterier. De testede byggevarene er fri for løsemidler og farlige stoffer. I mellomtiden har mange SCHOMBURG-produkter også EC1-merket eller EC1Plus. SCHOMBURG har med vilje usatt produktene for de strengeste tester og krav, for å oppnå best mulig beskyttelse for applikator og bruker. I tillegg har SCHOMBURG-produkter med VOC France-logoen spesielt miljøvennlige egenskaper. Disse utslippsgrensene er strengere enn USAs LEED-grenser for VOC-utslipp.

Miljødeklarasjoner (EPD)

EPD er forkortelsen for Environmental Product Declaration. Det norske navnet: Miljødeklarasjon. Verifiseringen av deklarasjonene utføres av Institut Bauen und Umwelt (institutt for bygg og miljø) (IBU). Derved beskrives miljøpåvirkningene av enkelte byggematerialer med hensyn til ulike økologiske aspekter. Disse resultatene blir delvis tatt med i vurderingen av bygningssertifiseringer. Hensikten med EPD er å oppfylle kravene til internasjonale og nasjonale ratingsystemer som BREEAM og LEED, systemene til Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (tysk selskap for bærekraftig bygging) (DGNB) eller Bundesbauministerium (det nasjonale bygningsdepartementet) (BMVBS). Derfor tilbyr SCHOMBURG for hele produktserien tilsvarende EPD-er.

SCHOMBURG setter nye standarder knyttet til kravene til bærekraftig bygg og økonomi. Spesielt brukerens helse og komfort. Dette sikres fremfor alt ved bruk av produkter med lavt utslipp.

Sertifisert sikkerhet

Fra multifunksjons primere via avrettingsmasser, vanntettingsprodukter og videre til installasjon av fliser med det lavtstøvende fleksible limet LIGHTFLEX® og fuget med CRISTALLFUGE-PLUS, er produktrangen komplett.
Oversikt over de viktigste produktene

Våre byggematerialer, merket med EMICODE® seglet, gir størst mulig sikkerhet når det gjelder innendørs luftkvalitet. EMICODE® systemet følger nøyaktig de definerte testbestemmelsene til EN ISO 16000 og har strenge klassifiserings kriterier. Byggematerialene er fri for løsemidler og farlige stoffer.

Ren innendørs luft – for din helses skyld

Innendørs luftkvalitet er et viktig tema når du velger installasjonsmaterialer, lim og byggevarer. Gå for størst mulig beskyttelse der helse, miljø og innendørs klima er ivaretatt. Ha tillitt til EMICODE® sertifiseringen.

EMICODE® fra GEV AgBB
Komite for helsemessig vurdering av byggevarer, Stat / Føderalt styre i Tyskland
i henhold til
EN ISO16000
Fransk VOC etter-lov
i henhold til
EN ISO16000
Emisjonsklasse
i henhold til Fransk VOC
Belgisk VOC etter-lov
Heading Voc Belgium Subtitle
Fliser/Naturstein/Påstøp
Primere
ASO®-Unigrund-K - A+
ASO®-Unigrund-S - A+
Sparkelmasse- flytsparkel
SOLOPLAN®-30-PLUS - - A+ -
SOLOPLAN-30-CA (ASO®-NM15) - - A -
Vanntettingssystemer
AQUAFIN®-1K-PREMIUM - A+ -
AQUAFIN®-RS300 - A -
SANIFIN - A+ -
Membranbånd, mansjetter og hjørner
ASO®-Joint-Tape-2000 - A+ -
Flislim
SOLOFLEX - A+
SOLOFLEX-fast - A+
MONOFLEX - A+
MONOFLEX-XL - A+
LIGHTFLEX® - A+ -
UNIFIX®-S3 - A+
Silikon/Myk fug
ESCOSIL-2000 - - A+ -
ESCOSIL-2000-ST - - - - -

Ansvar for mennesker og miljø

Moderne pulveremballasje for enda bedre kvalitet

Plastposer er også økologisk verdifulle for et stort antall produkter. Hygroskopiske og fremfor alt, hurtig herdende produkter trenger en ren, forseglet pakning som beskytter mot fukt. Våre plastposer tilbyr denne beskyttelsen sammenlignet med våre vanlige papirposer. Da disse også har et indre plastlag, oppnår vi en forbedret økologisk balanse med vår emballasje.

I tillegg til fordeler i selve påfyllingsprosessen gir denne innovasjonen også lagrings- og logistikk fordeler til distributør og på byggeplassen. Da det er et lukket system, blir støvdannelse under produksjonen redusert til et minimum. Fukt inntrengning og klumpdannelse i produktet blir nesten eliminert. Støv fra produkter liggende på lager, forårsaket av lekkasjer i pakningen, er fraværende og risikoen for transportskader på emballasjen er redusert til et minimum. Lang lagringstid så vel som lang termisk bevaring av produktytelsen garanteres med de nye, resirkulerbare plastposene og gir dermed stor verdi til kundene – distributører og forbrukere over hele verden.

Miljøvern i produksjonen

Med selskapets eget solenergi anlegg blir en stor andel av den nødvendige energien produsert selv. Videre, ved hjelp av et intelligent varmegjenvinningskonsept, blir fabrikkbygningene varmet opp av overskuddsvarmen fra selve produksjonsprosessen.

Vannbehandling

Ved hjelp av vårt eget renseanlegg renser vi selv vannet fra produksjonsprosessen og filtrerer ut alle forurensninger. Vannet som er rengjort på denne måten, kan slippes ut i offentlige avløp.