tilbake

Vårt verdigrunnlag

Bærekraftig vekst Bærekraftig vekst - Bærekraftig, vellykket økonomisk vekst når det gjelder bærekraftig utvikling er en forutsetning for våre aktiviteter. I forhold til våre kunder, ansatte og eiere, etableres verdiene og ansvaret for virksomheten.

Innovasjon Våre forretningsprosesser er laget for bærekraftig verdiskapning. Vi utvikler - med det formål å gjøre våre kunder mer vellykkede - felles forretningspotensial, produkter, servicenivåer og systemløsninger.

Respekt, åpenhet og rettferdighet Vi behandler hverandre rettferdig og med respekt. Vi ønsker en åpen og tillitsfull dialog i vårt selskap, med våre forretningspartnere og forretningsmiljø. Oppnåelse av gjensidige avtaler med gjensidig rettferdighet er en forutsetning for felles suksess.

Integritet Vi respekterer rettferdighet og lovene i tillegg til forankrede tradisjoner i de landene vi er aktive i, og fremmer den interkulturelle kompetansen til våre ansatte. Vi handler i henhold til våre verdier og i samsvar med vårt ord.

Ansvar for mennesker og miljø Vi er ansvarlige for vårt miljø. Helse, miljø og sikkerhet har høyere prioritet i vår handel enn økonomiske anliggender.

Sandebeck, 3/12/2010
Albert Schomburg, Ralph Schomburg, Alexander Weber