tilbake

Historien

1937 - Etter sammenbruddet av Carl Schomburg & Sons aksjeselskap i Bad Oeyenhausen grunnla Albert Fritz Schomburg et kommersielt byrå for kjemiske materialer til beskyttelse av bygninger, i Detmold.

1949 - Etter 2. verdenskrig ble produksjonen av kjemiske materialer til beskyttelse av bygninger virkeliggjort.

1961 - Albert Carl Schomburg begynner i selskapet.

1962 - Produksjonsanlegget og administrasjonsbygningen ble bygget i Detmold Spork-Eichholz. Produksjonsanlegg for produksjon av løsningsmiddelbaserte bitumenbelegg ble påbegynt.

1964 - Etablering av et felles selskap med Robotec AG, Zürich som lokasjon for produksjon og distribusjon i Sveits.

1966 - AQUAFIN introduseres som et merke for strukturelle vanntettingsprodukter.

1974 - Bygging av et nytt produksjonsanlegg for løsningsmiddelfrie, vannbaserte polymer- og bituminøse produkter.

1992 - Etablering av distribusjons- og produksjonsselskap i Kutno, Polen.

1994 - Etablering av datterselskap i Halle ved Saale-elven i tidligere Øst-Tyskland.

1999 - Utvidelse av området og produksjonsanlegget i Detmold Spork-Eichholz.

2004 - Fellesselskapet, AQUAFIN Inc. USA, flytter inn i nye lokaler i Elkton.

2006 - Åpning av nytt kontor- og produksjonsanlegg i Bratislava, Slovakia.

2007 - Innvielse av produksjonsanlegget for strukturelle vanntettingsprodukter og betong tilsetningsstoffer til fellesselskapet MYK-SCHOMBURG i Hyderabad i India.

2010 - Ralph Schomburg og Alexander Weber påtar seg overordnet ledelsesskap for selskapet. Albert Schomburg blir styreleder for det nyopprettede rådgivende styret.

2012 - Albert-Johannes Schomburg etablerer sitt firma for distribusjon av SCHOMBURG produkter og systemer i byen Ho Chi Minh, Vietnam.

2016 - Etableringen av firmaet Albert Schomburg og familiestiftelsen.