terug

AQUAFIN-RS300 - Die schnelle Hybrid-Abdichtung duits

AQUAFIN-RS300 Al ruim 40 jaar staat onze merknaam AQUAFIN wereldwijd garant voor zekerheid in de bouw en langdurig afgedichte objecten. Ook met de meest actuele versie, de AQUAFIN-RS300, speelt u op zeker. Scheuroverbruggende, minerale afdichtmortels met een breed spectrum aan toepassingsgebieden hebben een respectabel aanzien verworven. AQUAFIN-RS300, de self-crosslinking, reactieve flexibele afdichtmortel is de som van jarenlange innovatie in beproefde technologie. Ons streven om het afbindproces te optimaliseren en te versnellen, in combinatie met een verbreed toepassingsspectrum onder de zwaarste criteria’s, is ruimschoots behaald. Dit hybride-systeem is een innovatie van SCHOMBURG’s eigen FAST-technologie met een duidelijk gereduceerd verbruik (1,5 kg/m² droge laagdikte). AQUAFIN-RS300 onttrekt door een chemische reactie vocht aan het systeem en versnelt de vorming van de elastische structuur met een veelvoud. De reactieve vernetting heeft tot gevolg dat al na 24 uur een flexibiliteit wordt bereikt, welke bij klassieke afdichtmortels pas na 28 dagen gehaald wordt! AQUAFIN-RS300 biedt planners en verwerkers een grote verwerkingszekerheid. In het bijzonder bij objecten welke onder tijdsdruk en in nattere jaargetijden moeten worden uitgevoerd. De snelle, vergaand weersonafhankelijke uitharding is zo goed dat al na 6 uur drain/beschermplaten verlijmd kunnen worden en de bouwput al na 24 uur gevuld kan worden. Bij afdichtingswerkzaamheden in grotendeels afgesloten bouwwerken (wateropvangbassins, biogasreactoren e.d.) kan, ondanks de hoge luchtvochtigheid, de noodzaak te ontvochtigen vervallen resp. duidelijk geminimaliseerd worden.