terug

Herman Broerenschool SO, Nederland

  • 100 4188
  • 100 4190
  • 100 4191

De Herman Broeren School is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO en VSO) voor kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Key Facts

onze nieuwste referenties