terug

Graft-Therme Delmenhorst, Duitsland

In 2008 werd een aanvang gemaakt met de planning van de nieuwbouw van het destijds grootste zwemparadijs in NW-Duitsland, het Graft-Therme in Delmenhorst. Planning en bouwdirectie lag in handen van De Witt-Janssen & Partners uit Bad Zwischenahn.

Het totaalaanbod moest bestaan uit interessante gebruiksmogelijkheden voor scholen en sportverenigingen, alsmede attractieve arrangementen op het gebied van wellness en sauna, een zwemparadijs en een vrije-tijdsbad, en dit alles onder 1 dak.I n September 2009 ging de eerste schop de grond in. Er ging echter meer dan een jaar voorbij voordat de eerste tegelzetters aan het werk konden.

De vloeren, pleisterwerken, afdichtings-en tegelwerken werden in 2 aanbestedingen opgesplitst om de daarvoor ter beschikking staande 7 maanden bouwtijd te realiseren.
Gegund werd dit aan „Baukeramik Isenburg GmbH“ uit Emden alsmede „Fliesen Weber GmbH“ uit Zeven. De tweede gunning ging naar „Baurep GmbH“ uit Neubrandenburg.

De samenspel van alle tegelwerkzaamheden verliep voorbeeldig.Door de inzet van een uniform afdichtings- en tegelverlijmingsysteem was het voor de firma's mogelijk op de bouwplaats te putten uit de aanwezige materialen teneinde zo op kostbare naleveringen te besparen.
Al met al werd 5.400 m² wand- en vloeroppervlakken afgedicht, het overwegende deel met de flexibele afdichtingsmortel AQUAFIN-2K/M-PLUS.

In de bassinconstructie van WU-beton werd niet aanvullend afgedicht. De afdichting begon bij de bekkenrand en liep direct door onder het keramische tegelwerk van de perron vloeren tot aan de aangrenzende wandvlakken en belendende natte ruimtes. Om slechte plekken de minimaliseren werden de uitvoerende firmas vanaf begin tot aan de oplevering begeleid door technische adviseurs van SCHOMBURG.
Naast gezamenlijke ondergrond beoordelingen werden de verschillende werkfasen ter plaatse besproken en aangepast aan de plaatselijke bepalingen.

Tijdens de bouw werden ook noviteiten van SCHOMBURG ingezet. Zo raakten bijvoorbeeld planners en verwerkers enthousiast van de innovatieve eigenschappen van de nieuwe, reactief afbindende, self-crosslinking, fleixibele afdichtingsmortel AQUAFIN-RS300.

Door weersinvloeden kwam deze op de bassinrand tot inzet.
Door de snelle droging t.o.v. traditionele flexibele afdichtingsmortels, in het bijzonder ongunstige drogingscriteria, zoals lage temperaturen of hoge luchtvochtigheid, kan door deze toepassing een kortere bouwtijd gerealiseerd worden. Het verlijmen van dichtbanden en vormdelen onderling, alsmede kritische aansluitdetails werd ook met AQUAFIN-RS300 uitgevoerd.
Vaak droogt het gebruikte afdichtingsmateriaal in de overlappende plekken maar zeer langzaam, wat de bouwtijd
vertraagt of bij vroege waterbelasting tot lekkages leidt.

De droogtijden van de afdichting kon zo met 50%, in specifieke details, zoals de afdichting van inbouwornamenten, zelfs tot 90& gereduceerd worden.
Hechttrek metingen lieten zien dat deze flexibele afdichtingsmortel zelfs tussen twee niet zuigende vlakken, zoals RVS-flensen en dichtmanschetten, al na twee dagen doorgedroogd was.

Door het overschrijden van de toegestane maattolerantie's
van de bassinconstructie richting bassinwanden, hebben de tegelzetters aanvullend op aanbestede diensten ook nog de voor het tegelwerk noodzakelijke maattolerantie's vanuit de ondergrond voor hun rekening genomen.
Aangezien er voor het bassin oorspronkelijk geen afdichting bepaald was, moeten de uitvlakwerkzaamheden nu met een voor onder water geschikte mortel uitgevoerd worden. Hiervoor kwam het PCC-mortelsysteem ASOCRET-FM40 tot inzet, waarmee maattolerantie's tot 50 mm uitgevlakt konden worden. Door gebruik te maken van een betonvervangingsysteem werd ook nog de bewapening tegen chloorhoudend water beschermd.

Na afloop van de afdichings- en uitvlakwerkzaamheden werden de tegels van het Duitse Steinzeug Keramik GmbH in het bassin(ca. 2.800 m²) en in de aangrenzende vlakken zoals perrons, douches en kleedruimtes (ca. 7.500 m²)overwegend met LIGHTFLEX in dunbed verlijmd.
Door de aanwezige krimp in de betonconstructie ontstaat door schuifkrachten tussen het beton en het starre tegelwerk het risico op schades. Daarom werd hier de hoogflexibele, kunststofveredeld dunbedlijm UNIFIX-S3 toegepast, welke zich al decennia lang bewezen heeft bij dergelijke toepassingen. Met deze lijm, die op vervormbaarheid conform DIN 18156 getest is, en daarbij een resultaat haalde van 1,3 mm (viervoudig overtreffen van de minimale eis) is het verlijmen van tegels in dunbed op een betonconstructies, al naar gelang de plaatselijke bepalingen, al na 4 weken na fabricage mogelijk.
Ondanke een leeftijd van de bassinconstructie van > 6 maanden op het moment van het verlijmen van de keramische tegels, werd voor uitvoering hiervan deze bovenmatig hoogflexibele dunbedlijm voorgeschreven. Reden daarvoor zijn de beperktere drogingmogelijkheden van het bassin ten opzichte van de wanden, omdat deze aan de onderzijde aardrakend zijn en alleen aan de bovenzijde hun vocht kwijt kunnen. Tijdens de open fase van de bouw, zonder gesloten dakconstructie, kan regen een waterfilm op de bassinbodem vormen. Niet uitgesloten kan worden dat deze krimpprocessen van het beton activeren.
De tegelrijpheid had, gezien de bouwplanning, hierdoor kritisch kunnen worden en de keuze van UNIFIX-S3 was daarom een zeer verstandige.

Als voegmortel is HF-Brillantvoeg toegepast. Deze voegmortel voor voegbreedtes van 3 - 20 mm vervult de bepalingen van het CG2 conform DIN EN 13888. Het is geschikt voor het invoegen van wand- en vloertegels, zowel binnen als buiten. Door de dichte voegstructuur wordt een verhoogde bestendigheid tegen reinigingschemicaliën gewaarborgd.Ook de geringe waterabsorptie en bestendigheid tegen schimmelvorming maken HF05-Brillantvoeg ideaal voor een onderwatertoepassing.

In de grot van het zwemparadijs werd 1x1 cm mozaïek met ASODUR-DESIGN ingevoegd, een 2K epoxygebonden lijm- en voegmortel. Vanwege de smalle voeg en de kastanjebruine kleur werd hiervoor gekozen. Met een pallet van 18 kleuren eventueel te combineren met glitter-effecten is de variatie enorm. De voegmortel hardt krimp- en scheurvrij uit en is geschikt voor voegen van 1 - 7 mm.

De krap bemeten bouwperiode verlangde een goede samenwerking tussen bouwdirectie, handwerkslieden en leveranciers. Op bepaalde momenten liepen er wel 60 tegelzetters op de bouwplaats rond. Door grote inspanningen en een goede coördinatie tussen alle partijen kon na een bouwperiode van bijna 2 jaar Graft-Therme in Delmenhorst op 26 augustus 2011 geopend worden.

Graft-Therme biedt haar gasten drie tariefzones (wedstrijdbad, vrijetijdsbad, wellness- en saunaruimte).
De wijd uitgespannen foliedaken bieden de bezoeker overal een gevoel van "bruinen". Het wedstrijdbad met haar 400 m² grote bassin (25 m), het 80 m² grote kuurbassin met instelbare bodemdiepte, en de duikplank met haar 90 m² grote duikbassin van tot 6 m diepte, bieden ook legio mogelijkheden voor scholen en verenigingen.
Buiten kunnen de gasten nog een gehele jaar geopend 190 m² wedstrijdbad met 4 banen verwachten, alsmede een 370 m² adventure bassin, een 40 m² groot kinderbad en wildwaterbaan welke uitmondt in een warmwaterbassin.
Tot het 1.850 m² grote saunagedeelte behoren een inpandige sauna, een saunaterras dat aansluit op een zgn. saunadorp, plus een gezondheidsbad. In het buitengedeelte van de sauna bevindt zich een 50 m² groot relaxbassin wat gevoed word door kalk-en zoutrijk bronwater en een 40 m² koudwaterbassin.
Het nieuw aangelegde zwemparadijs heeft een wateroppervlak van in totaal 1.540 m².

Key Facts

onze nieuwste referenties