terug

SCHOMBURG Prestatieverklaringen nu als download beschikbaar op onze website

Per 1 juli 2013 treedt de nieuwe Europese Bouwproductenverordening (CPR 305/2011) in werking en worden alle producenten van bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde norm verplicht het CE-markeringsteken op hun producten aan te brengen. De CE-markering dient een of meerdere essentiële productkenmerken te vermelden die van belang zijn bij het beoogd gebruik van het bouwproduct.

Indien de aard van het product het niet toelaat om het CE-markeringsteken op het product zelf aan te brengen, dan mag dit worden aangebracht op de verpakking of worden meegeleverd bij de handelsdocumenten.

Voor ieder product waarop het CE-markeringsteken is aangebracht dient tevens een zgn. Prestatieverklaring te worden opgesteld. CE-markering en Prestatieverklaring zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld en afhankelijk van het beoogd gebruik van het bouwproduct. De Prestatieverklaring dient per zending te worden meegeleverd. Dit mag digitaal.

SCHOMBURG zal per 1 juli voldoen aan de wettelijke verplichting om het CE-markeringsteken bij de handelsdocumenten mee te leveren.

De Prestatieverklaring van de genoemde producten staan tevens op onze website www.schomburg.nl vanaf 1 juli als download ter beschikking.