trở lại

THERMOPAL-ULTRA

Vữa phục chế khô nhanh WTA

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Kết dính nhanh chóng, hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
  • Nhanh chóng tạo lớp màng kháng nước.
  • Độ co ngót cực thấp.
  • Kháng sunfat.
  • Thể tích ngậm khí lớn.
  • Thẩm thấm hơi nước.
  • Khả năng trữ muối cao.
  • Độ dày lên tới 30 mm trong một lần thi công.
  • Tuân thủ các hướng dẫn WTA.

Tiêu thụ:

độ dày xấp xỉ 8,0 kg/m²/cm

Chuyển đến máy tính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
201491-001 xám 25 kg/túi/bao 42

Lượt tải

Công trình tiêu biểu