trở lại

THERMOPAL-ULTRA

Vữa phục chế khô nhanh WTA

In trang này
Thermopal ultra nl web

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

 • Kết dính nhanh chóng, hiệu quả ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
 • Nhanh chóng tạo lớp màng kháng nước.
 • Độ co ngót cực thấp.
 • Kháng sunfat.
 • Thể tích ngậm khí lớn.
 • Thẩm thấm hơi nước.
 • Khả năng trữ muối cao.
 • Độ dày lên tới 30 mm trong một lần thi công.
 • Tuân thủ các hướng dẫn WTA.

 • Signet epd
 • Signet tt

Tiêu thụ:

độ dày xấp xỉ 8,0 kg/m²/cm

Chuyển đến máy tính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
201491-001 xám 25 kg/túi/bao 42

Lượt tải

Công trình tiêu biểu