trở lại

THERMOPAL-SP

Vữa sửa chữa gốc khoáng dạng khối dính

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Vữa trộn sẵn theo phương pháp thủy lực giúp tăng cường độ bám dính cho vữa trát gốc khoáng và các bề mặt gốc khoáng chịu tải lực.
  • Đáp ứng các yêu cầu quy định trong phiếu an toàn WTA "hệ thống vữa trát khôi phục".
  • Là lớp phủ dạng khối dính sử dụng dưới các công trình dùng vữa trát THERMOPAL.

Tiêu thụ:

Xấp xỉ 3 kg/m² cho chất kết dính.
Xấp xỉ 1.50 kg/m²/mm độ dày cho lớp phủ.

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
201419-001 xám 25 kg/túi/bao 42

Lượt tải

Công trình tiêu biểu