trở lại

THERMOPAL-GP11

Phụ gia tạo bọt khí bê tông sử dụng trước khi tô vữa – WTA

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia xi măng-vôi sử dụng trước khi tô vữa để sửa chữa các vị trí vỡ gạch do đọng nước hoặc muối hóa. Sử dụng dưới lớp THERMOPAL-SR24, THERMOPAL-SR44-trắng và THERMOPAL-ULTRA.
  • Là lớp lót trước khi tô vữa, có tác dụng làm phẳng dưới lớp THERMOPAL-ULTRA, THERMOPAL-SR44-trắng hoặc THERMOPAL-SR24, thi công trên các bề mặt không bằng phẳng trong các khu vực trát vữa đọng nước và bị muối hóa nghiêm trọng hoặc mặt trong và mặt ngoài của tường.

Tiêu thụ:

Xấp xỉ 8 kg/m² cho mỗi cm độ dày.

Chuyển đến máy tính

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
201414-003 xám 20 kg/túi/bao 42

Lượt tải

Công trình tiêu biểu