trở lại

RUXOLITH T5 (VZ)

Phụ gia gốc phosphate kéo dài thời gian ninh kết

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết
  • Tỷ trọng: 1,20 g/cm³

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Thi công bê tông trộn sẵn hoặc bê tông trên công trường xây dựng
  • Thi công với các loại bê tông có thêm điều kiện kỹ thuật và hướng dẫn liên quan về kết cấu kỹ thuật

Ưu điểm

  • Kéo dài thời gian ninh kết để lưu thông và thi công bê tông (tùy định lượng)
  • Khả năng tương thích tốt với xi măng

Tiêu thụ:

0,2-1,8% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406315-003 màu đỏ 1200 kg/thùng chứa 1
406315-004 màu đỏ 250 kg/phuy chứa 2
406315-001 màu đỏ 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật