trở lại

REMICRETE-SP10 (BV)/(FM)

Bê tông tự chảy hiệu suất cao / bê tông SCC, tuân thủ EN 934-2:T3.1 & 3.2

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

 • Siêu hóa dẻo PCE.
 • Liều lượng thấp.
 • Tăng cường độ ninh kết ban đầu và cuối cùng.
 • Lý tưởng cho SCC trong bê tông trộn sẵn và đúc sẵn.
 • Cho bề mặt bê tông cực đẹp.
 • Chứng nhận kép DIN EN 934-2 cho chất hóa dẻo và siêu hóa dẻo.
 • Tỷ trọng: 1.10 g/cm³.

Các lĩnh vực ứng dụng

 • Bê tông trộn sẵn.
 • Cấu kiện đúc sẵn.
 • SCC.
 • Bê tông có độ bền cao.

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,2-1,6% dựa trên CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401410-003 vàng nhạt 1060 kg/thùng chứa 1
401410-006 vàng nhạt 220 kg/phuy chứa 2
401410-004 vàng nhạt 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật
Phiếu an toàn hóa chất (SDS)