trở lại

REMICRETE-SP10 (BV)/(FM)

Phụ gia hóa dẻo cho bê tông hiệu năng cao / bê tông tự đầm

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia siêu hóa dẻo
  • Phụ gia hóa lỏng bê tông
  • Tỷ trọng: 1,10 g/cm³

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Phụ gia cho bê tông trộn sẵn, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tự đầm, bê tông cường độ cao

Ưu điểm

  • Cường độ sớm và cuối cùng cao
  • Bề mặt bê tông chất lượng cao
  • Lượng dùng thấp
  • Lý tưởng cho bê tông tự đầm (bê tông trộn sẵn, các cấu kiện đúc sẵn)

Tiêu thụ:

0,2-1,6% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
401410-003 vàng nhạt 1060 kg/thùng chứa 1
401410-006 vàng nhạt 220 kg/phuy chứa 2
401410-004 vàng nhạt 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật
Phiếu an toàn hóa chất (SDS)