trở lại

PURCRETE-BV10

Chất hóa dẻo cho bê tông bán khô

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia hóa dẻo bê tông đặc biệt sử dụng cho bê tông có độ sụt loại cứng/dẻo.
  • Cho các bề mặt kín và phẳng.
  • Tạo hiệu ứng bóng mờ và ít dính vào các đầm bê tông.
  • Tỷ trọng: 1.00 g/cm³.

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Sản phẩm bê tông

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,2-0,4% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406143-003 1000 kg/thùng chứa 1
406143-004 210 kg/phuy chứa 2
406143-001 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật