trở lại

PURCRETE-BV10

Phụ gia hóa dẻo cho bê tông bán khô

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia hóa dẻo cho bê tông cứng và nhựa
  • Tỷ trọng: 1,00 g/cm³

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Sản phẩm bê tông

Ưu điểm

  • Các bề mặt kín và phẳng
  • Tạo hiệu ứng bóng mờ và không dính vào dầm bê tông

Tiêu thụ:

0,2-0,4% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406143-003 1000 kg/thùng chứa 1
406143-004 210 kg/phuy chứa 2
406143-001 25 kg/hộp nhỏ 24

Lượt tải

Bảng thông số kỹ thuật