trở lại

PURCRETE-300

Chất hóa dẻo cho bê tông bán khô

In trang này
Purcrete 300 1000kg web

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Dùng cho bê tông có độ đồng nhất F1.
  • Giúp cải thiện sức đầm bê tông.
  • Bề mặt kín và có gờ.
  • Tăng khả năng kháng muối làm tan băng.
  • Giảm độ dính khi sản xuất.

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Vỉa lát
  • Tấm lát
  • Đá vỉa và đá viền

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,3 đến 0,8% theo trọng lượng dựa trên CEM.

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406467-001 không màu 1000 kg/thùng chứa 1