trở lại

PURCRETE-200 (BV)

Chất hóa dẻo cho bê tông bán khô

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Dùng cho bê tông có độ đồng nhất F1.
  • Giúp cải thiện sức đầm bê tông.
  • Bề mặt kín và có gờ.
  • Tăng khả năng chịu sương giá và chất làm tan băng.
  • Giảm hiệ tượng phong hóa.

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Đá lát
  • Bồn trồng cây
  • Đá phiến
  • Ống dẫn

Tiêu thụ:

Liều lượng: 0,3 – 0,6% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406460-002 không màu/vàng nhạt 1000 kg/thùng chứa 1
406460-001 không màu/vàng nhạt 200 kg/phuy chứa 2