trở lại

PURCRETE-200 (BV)

Phụ gia hóa dẻo cho bê tông bán khô

In trang này

Chi tiết về sản phẩm

Mô tả

  • Phụ gia hóa lỏng bê tông
  • Phụ gia hóa dẻo cho bê tông bán khô
  • Giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu

Các lĩnh vực ứng dụng

  • Thi công trên nền bê tông cứng
  • Thi công đá lát, bồn trồng cây, đá phiến, ống dẫn

Ưu điểm

  • Giảm hiện tượng phấn hóa, bạc màu
  • Độ đầm chặt cao
  • Bề mặt kín và có gờ
  • Tăng khả năng kháng hóa chất làm tan băng

Tiêu thụ:

0,3 – 0,6% theo trọng lượng CEM

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
406460-002 không màu/vàng nhạt 1000 kg/thùng chứa 1
406460-001 không màu/vàng nhạt 200 kg/phuy chứa 2